България не е събрала 957 млн. евро от ДДС през 2012 г.

Загубените приходи за целия ЕС възлизат на 177 млрд. евро

България не е събрала 957 млн. евро от ДДС през 2012 г.

България не е събрала 957 млн. евро от данъка върху добавената стойност (ДДС) през 2012 г. Това показва най-новото проучване на Европейската комисия за несъответствието в приходите от ДДС, което беше публикувано в четвъртък.

То само доказва системния проблем със събираемостта на данъка у нас през последните години, като за осемте месецао на 2014 г. изоставането в приходите от ДДС е около 250 млн. евро спрямо планираното.

Изследването на ЕК представя данни за разликите в размера на дължимия и действително събрания ДДС в 26 държави от Европейския съюз без Кипър през 2012 г.

Общо за целия Европейски съюз са били изгубени 177 млрд. евро приходи от ДДС поради неспазване на правилата или несъбиране, сочи проучването.

Основната причина за слабата събираемост на ДДС в ЕС си остават измамите. Фалитите и обявяването в несъстоятелност на фирми, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци са посочени като други причини за загубата на приходи от ДДС.

България отчита подобрение в събираемостта на ДДС

Въпреки че нивото на несъответствие в приходите от ДДС у нас през 2012 г. остава високо – 20%, страната ни отбелязва подобрение с четири процентни пункта, спрямо предходната година. Това е втори най-добър резултат след Гърция, която отбелязва подобрение с 5%, сочи проучването на ЕС.

Събраните приходи от ДДС възлизат на 3.7 млрд. евро, докато пропуснатите са 957 млн. евро през 2012 г. За сравнение година по-рано са събрани 3.3 млрд. евро от ДДС, докато изгубените приходи са оценени на малко над 1 млрд. евро.

Това се дължи основно на подобрената работа на приходната агенция, въпреки слабия икономически растеж през 2012 г. Ставката по ДДС не е променяна у нас и остава 20%.

В сравнение с другите страни от ЕС България е в средата по размера на данъка на добавената стойност. В различните страни ДДС варира от 15 до 27%. Най-нисък е данъкът в Люксембург – 15%, а най-висок в Унгария – 27%, където стандартната ставка е била вдигната с 2% през 2012 г. Общо седем страни в ЕС са повишили ДДС-то през 2012 г., като нито една не е предприела стъпки към намаляване на данъка.

Румъния е лидер по несъбран ДДС

Румъния е лидер по несъбран ДДС, като в северната ни съседка е регистрирано най-голямото несъответствие - 44% от очакваните приходи от ДДС. Това се равнява на над 8.8 млрд. евро приходи, които не са влезли в държавния бюджет на Румъния през 2012 г.

След нея по най-голямо несъответствие между действително събраните приходи от ДДС и очакваните постъпления са Словакия (39%) и Литва (36%).

Общо в 15 страни от ЕС несъответствието в приходите от ДДС се увеличава през 2012 г. спрямо предходната, сочи докладът. Значително влошаване е отчетено в Словакия (39%), Полша (25%), като увеличаването на несъбраните приходи от ДДС нараства с 6 процентни пункта спрямо предходната година.

Най-ниското ниво на несъответствие между очакваните приходи и действително събраните постъпления от ДДС е отчетено в Холандия и Финландия от 5%.

"Данните показват, че трябва да се свърши още много работа. Страните членки не могат да си позволят толкова мащабни загуби на приходи. Те трябва да положат повече усилия и да вземат решителни мерки за връщането на тези публични средства", коментира еврокомисарят по данъчното облагане Алгирдас Шемета. По думите му Европейската комисия работи по фундаменталната реформа на системата на ДДС, за да стане тя "по-стабилна, по-ефективна и по-малко податлива на измами".

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?