България падна още надолу по икономическа свобода

Проблемите с върховенство на закона и независимостта на съда допринасят за лошата бизнес среда

България падна още надолу по икономическа свобода

България продължава да изостава в икономическата си свобода и на световно ниво пада с три позиции, а на европейско – с пет, макар като цяло положението в страната да се подобрява. Темпът обаче се оказва недостатъчен спрямо този на други държави като основните причини за това са съдебната система, скъпата бюрокрация, тежката регулация на пазара на труда и повишената намеса на кредитния пазар.

Това сочи годишният доклад "Икономическа свобода по света 2016", базиран на данни от 2014 г., която е последната година с налични и сравними данни за всички включени държави. Той бе представен от Института за пазарна икономика (ИПИ) в четвъртък.

Година по-рано България също отстъпи с три места в класацията и падна на 42-ра позиция, а сега е стигнала 45-та в световен мащаб. Спрямо европейското ниво изоставаме от 15-то на 20-то място.

Основната причина за отстъплението е неспазване на върховенството на закона и липсата на независимост на съда. Оценката на страната за съдебната система и правото на собственост е едва 5.05 точки. Според анализаторите от ИПИ това е доказателството за несъстоялата се съдебна реформа.


За основни елементи на икономическата свобода се считат личният избор, доброволната размяна, свободата за навлизане и конкуренция на нови пазари, сигурността на личността и частната собственост.

От създаването на индекса през 1985 г. до тазгодишното издание резултатът на развитите държави се увеличава с 0.8 точки до 7.7 от максималните 10 точки, а този на развиващите се – с 1.7 т. до 6.7 точки. На челните две места тази година, както и миналата, са Хонконг и Сингапур, следвани от Нова Зеландия, Швейцария и Канада. На дъното на класацията са Венецуела, Либия и Конго.

Къде е България?

България дели 45-а позиция (от 159 страни) с Израел, Монголия и Никарагуа с по 7.39 точки от 10 възможни. Спрямо миналогодишното издание резултатът на България се увеличава с 0.04 т., но мястото ѝ се понижава с три позиции. Тазгодишният резултат поставя страната на 20-о място в ЕС при 15-о място през миналата година. Това показва, че подобрението на икономическата свобода в България е било по-незначително в сравнение с това в останалите страни в света и в частност – в ЕС.

Подобрение на правителствените разходи

Класацията отчита минимално подобрение на правителствените разходи- с 0.01 точки, но въпреки това остават най-ниско оцененият елемент на категорията. От друга страна, с 10 точки и най-добре оценено е данъчното облагане на доходите заради наличието на плосък данък в страната. От ИПИ обаче отбелязват, че в изследването не са включени параметрите на осигурителната система, която всъщност е най-голямата тежест върху труда.

Отново съдебната система най-зле

Резултатите от категорията съдебна система и сигурност на собствеността отново са най-лошите за България, където въпреки че се забелязва известно подобрение (с 0.12 т.) спрямо предходната година, оценката е едва 5.05 точки.

Измежду петте категории именно тази е и с най-незабележимо нарастване в сравнение с нивата от 2005 г. - едва с 0.07 т., което е доказателство за несъстоялата се съдебна реформа и оценка за неспазване на върховенството на закона и липсата на независимост на съдебната система, посочват от ИПИ.

Стабилни пари

Тук традиционно е най-доброто  представяне на страната – 9.24 точки. Високият резултат показва, че страната се характеризира с ниски и стабилни нива на инфлация, както и не ограничава обмяната на валута и възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чужда валута.

Свобода на международната търговия

Тук оценката за България е сравнително висока – 8.02 точки. Важна предпоставка за доброто представяне на страната по отношение на митническите тарифи и търговски бариери е и членството на страната в Европейския съюз и възприетата обща митническа тарифа на Съюза с трети страни.

Скъпи бюрокрация и регулации

Забелязва се влошаване на резултата спрямо предходната година и в трите сегмента на регулация. Като пречки за икономическа свобода се оценяват намесата в кредитния пазар, скъпата бюрокрация, множеството административни изисквания към бизнеса, определянето на минимална работна заплата, големият брой регулации при наемането и освобождаването на работници и корупцията.

Защо икономическата свобода е важна?

По-високата икономическа свобода означава повече доходи. Страните в горната четвърт на класацията имат почти 8 пъти по-висок БВП на човек от населението в сравнение със страните в долната четвърт - съответно 41 288 и 5 471 долара.

По-високата икономическа свобода означава по-ниска бедност. Разликите в доходите на свободните и несвободните икономики се отнасят и за доходите на най-бедните слоеве от обществото. Най-бедните 10% от населението на икономически най-свободните страни са два пъти по-богати от най-бедните 10% на най-лошо представящите се държави по отношение на икономическата свобода. 

По-високата икономическа свобода е свързана с по-висока продължителност на живота. Населението на икономически свободните държави живее с над 16 години повече от това на страните с най-ниска икономическа свобода. Продължителността на живота в страните с най-висока икономическа свобода е 80.4 години, докато в страните от най-долната четвърт на класацията е 64 години.

По-високата икономическа свобода води още до зачитане на политическите и граждански свободи, допълват от ИПИ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес