Според експресните данни за второто тримесечие

България се нареди сред десетината страни в ЕС с годишен ръст на икономиката

Близо 80% от БВП у нас отива за крайно потребление, то остава двигател на растежа

През второто тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП), произведен от българската икономика, нараства с 0.5% спрямо същото тримесечие на миналата година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани във вторник.

 

Едновременно с тях европейската статистическа служба Евростат публикува и обобщените експресни данни за произведения БВП в страните членки на ЕС. От тях става видно, че българската икономика е сред десетината икономики в общността, които са отбелязали растеж на годишна база или са избегнали рецесията.

 

Спрямо първото тримесечие ръстът на БВП в България е 0.2%.

 

В стойностно изражение произведеният БВП през второто тримесечие у нас в номинално изражение е 19.077 млрд. лв.

Брутната добавена стойност е 16.438 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35%) и аграрния сектор (5.2%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.5%), което в стойностно изражение възлиза на 15 170 млн. лева. На годишна основа крайното потребление нараства с 2.7%, Същевременно образуването на основен капитал спада с 2.1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.8%, а вносът - с 6.9%.

През второто тримесечие ЕС регистрира спад от 0.2%, а еврозоната - 0.4%

Същевременно експресните данни, публикувани от Евростат, сочат, че в целия ЕС е регистриран спад от 0.2% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Еврозоната е с по-дълбок спад - от 0.4%, което се дължи на дълговата криза в редица държави, нейни членки, повечето от които са в рецесия.

Преглед на данните показва, че България се нарежда сред десетината страни в ЕС, които продължават да регистрират растеж на годишна основа.

Така с годишен растеж се оказват Германия (1.0%), Естония (2.5%), Франция (0.3), Латвия (4.3), Литва (2.7), Румъния (1.7), Словакия (2.9), Финландия (0.6), Швеция (2.2). Няма данни за Полша, но вероятно и тя е с годишен растеж за второто тримесечие.

На другия полюс са държавите с годишен спад през второто тримесечие, някои от които, като Чехия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Португалия и Великобритания са в рецесия. Спад на годишна база регистрират Белгия (-0.4), Чехия (-1.5), Гърция (-6.2), Испания (-1.0), Италия (-2.5), Кипър (-2.4), Унгария (-1.0), Холандия (-0.5), Португалия (-3.3), Великобритания (-0.8).

Противно на очакванията, Франция отбеляза годишен ръст от от 0.3% през второто тримесечие след няколко последователни тримесечия със замръзнала икономика и нулев растеж спрямо предходните.

Европейската икономика бележи рязко изоставане спрямо икономиката на САЩ и на Япония, като американската икономика отчита годишен ръст от 2.%, а японската - от 3.6% през второто тримесечие.

Споделяне

Още от Бизнес