България запазва второто място в ЕС по нисък държавен дълг

Нареждаме се сред страните с дефицит под 3%, но сме на опашката по произведен БВП

България остава с втория най-нисък дълг в ЕС, показват оповестените годишни данни на Евростат за дълга и дефицита през 2011 година. Според тях в края на миналата година дефицитът на страната ни е 2.1% от БВП или под допустимия праг от 3%.

Дългът на България през 2011 г. е 16.3% от брутния вътрешен продукт, като с по-добри данни е само Естония с 6%. Референтната стойност на дълга спрямо БВП, изисквана от Европейската комисия е до 60% от БВП.

Според данните на Евростат след България по размер на държавния дълг се нареждат Люксембург - 18.2% от БВП, Румъния - 33.3%, Швеция - 38.4%, Литва - 38.5%, Чехия 41.2%, Латвия - 42.6%, Словакия - 43.3%, Дания - 46.5%.

Най-висока е задлъжнялостта в Гърция – 165.5% от БВП. Следват я Италия - 120.1%, Ирландия - 108.2% и Португалия - 107.8%, Белгия - 98%, Франция - 85.8%, Великобритания - 85.7%, Германия - 81.2%, Унгария - 80.6%, Австрия - 72.2%, Малта - 72%, Кипър - 71.6%, Испания - 68.5%, Холандия - 65.2% .

Средният размер на държавния дълг в еврозоната и в ЕС е нараснал с малко над 2% в сравнение с 2010 г. и вече е съответно 87.2% и 82.5%, като 14 държави са над допустимата граница от 60% от брутния вътрешен продукт.

По отношение на дефицита страните с най-голяма стойност са Ирландия - 13.1% от БВП, Гърция - 9.1%, Испания - 8.5%, Словения - 6.3%, Литва - 55%, Франция и Румъния - по 5.2%, Полша - 5.1% от БВП.

Най-малък дефицит има Финландия - 0.5%, следва Люксембург - 0.6%, Германия - 1.0%. Три страни са завършили годината с бюджетен излишък - Унгария - 4.3% излишък, Естония - 1% и Швеция - 0.3%.

Евростат отбелязва цялостен спад на дефицита. За миналата година той е бил средно 4.1% в еврозоната и 4.5% в ЕС. Намалението спрямо предходната година е с около 2%. Експертите го отдават на новите по-строги правила за фискална дисциплина.

 

За съжаление с това се изчерпват добрите данни за България. Ако се погледнат числата за произведения брутен вътрешен продукт за миналата година от страните членки на ЕС, огласени в същата публикация на Евростат, ще се види, че страната ни е твърдо на опашката. Което бе потвърдено от други публикации на европейската статистическа служба, според които страната ни е на последно място по БВП в ЕС на глава от населението.

 

Така например, ако българският БВП за миналата година е бил за около 38 млрд. евро при население малко над 7 млн. души, Словакия прави брутен вътрешен продукт за 69 млрд. евро от население близо 5.5 млн. души. Словения, която е с двумилионно население, е произвела БВП за 36 млрд. евро, а населеният с близо 800 хиляди души Кипър - за 17. 7 млрд. евро. Естония, която също е с население от 2.5 млн. души, е изработила БВП за 16 млрд. евро.

 

Словения, Словакия и Естония до 1989 година бяха социалистически държави с планова държавна икономика, която не се отличаваше особено много от българската. За последните десет години обаче трите страни извършиха много сериозни реформи, които издърпаха развитието им силно напред.

 

Което не може да се каже за България.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?