Бюджетът на ДОО сметнат при 2.8 млн. осигурени и 2.2 млн. пенсионери

Бюджетът на ДОО сметнат при 2.8 млн. осигурени и 2.2 млн. пенсионери

2 777 379 среден брой на осигурените лица, 637.80 лв. среден осигурителен доход, 110 500 брой безработни лица с право на обезщетение и 2 212 860 среден брой на пенсионерите. С тези осигурителни параметри е направен бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО), чийто проект бе одобрен от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) в понеделник.

В областта на приходите в проекта се запазват размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването на фонд "Пенсии”.

Единствено увеличение на осигурителните вноски с 20 процентни пункта се предвижда за работещите в специалните ведомства (военни, полицаи, работещи в спецслужбите), които се пенсионират при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Средно с 3.3% спрямо 2012 г. се повишават минималните осигурителните прагове.

Максималният осигурителен доход става 2 200 лв. От приходи и получените трансфери е заложено да постъпят 9.055 млрд. лв., от които 4.259 млрд. лв. от осигурителни вноски, 24.8 млн. лв. неданъчни приходи и 4.772 млрд. лв. трансфери от републиканския бюджет.

В частта на разходите в проектобюджета на ДОО за 2013 г. е заложено от 01 април увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 145 лв. на 150 лв.

От 1 април 2013 г. се увеличава и социалната пенсия за старост от 100.86 лв. на 110 лв. , както и максималната пенсия от 700 лв. на 770 лв. Пенсиите се индексират диференцирано според годината на отпускането им, като процентът на индексация е между 9.8% и 2.2%.

Средната пенсия догодина ще е 295.32 лв. (8.6% ръст).

Общият размер на планираните разходи и предоставените трансфери от бюджета на ДОО за 2013 г. е 9.051 млрд. лв. От тях за пенсии ще бъдат изразходвани 7.899 млрд. лв. (87.3 на сто от общите разходи), за социални помощи и обезщетения – 1.068 млрд. лв. (11.8% от общите разходи), за издръжка на службите по социалното осигуряване – 76.7 млн. лв. (0.85% от общите разходи) и други разходи – 0.6 млн. лв. (разходите за отбранително-мобилизационна подготовка и разходи за лихви).

Споделяне

Още от България