Бюджетният излишък се сви до 163.5 млн. лева в края на годината

Бюджетният излишък се сви до 163.5 млн. лева в края на годината

Бюджетен излишък от 163.5 млн. лева отчита Министерството на финансите в края на годината. Данните са предварителни, а окончателните ще бъдат публикувани в края на януари 2019 г.

Преди месец бюджетният излишък беше 2.4 млрд. лева, но се сви драстично след ударното харчене в края на годината. През декември правителството раздаде извънредно над милиард. Основният пай отиде за строителство и ремонт на пътища, а най-голямата сума – 1.35 млрд. лева беше заделена за продължаването на строящата се от години магистрала "Хемус".

Така в края на 2018 г. положителното салдо по консолидираната фискална програма е 163.5 млн. лв. или 0.2 % от прогнозния БВП.

"За трета поредна година се отчита излишък по консолидираната фискална програма, което осигурява гъвкавост при управлението на държавния дълг и поддържане на фискални буфери. България затвърждава позицията си сред държавите-членки на ЕС с най-ниско съотношение на дълга на сектор "Държавно управление" към БВП, като в средносрочен план се предвижда този показател да продължи да намалява през целия програмен хоризонт до 2021 г.", пише в съобщението на финансовото министерство.

В него се казва още, че бюджетното салдо отчита номинално подобрение от 1.3 млрд. лева спрямо заложеното в Закона за държавния бюджет за 2018 г. "Силното фискално представяне на България намери отражение и в годишните доклади на международните рейтингови агенции, като анализаторите посочват, че постигнатата финансова стабилност, ниският държавен дълг и присъединяването към валутния механизъм II (ERM II) ще засилят допълнително доверието към страната ни и са фактор за бъдещо повишение на рейтинга", коментират от министерството.

Предварителните данни за изпълнението на бюджета показват преизпълнение на приходите спрямо заложеното. Очаква се те да надхвърлят 39.64 млрд. лева или 103.7 % спрямо годишния разчет. Спрямо 2017 г. повишението им е с 4.327 млрд. лева. Ръстът се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.75 млрд. лева (11.1 %). Увеличение в размер на 578.8 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи.

Разходите по консолидираната фискална програма за 2018 г. са 39.48 млрд. лева, което е 100.4 % спрямо годишния разчет. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (основно заради увеличението на пенсиите), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на учителските заплати и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

За вноска в бюджета на ЕС са платени над 1 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?