Чакъров пак погна бизнеса заради опаковките

Чакъров пак погна бизнеса заради опаковките

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров отново подхвана организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки, които не си вършели достатъчно добре работата, и иска от тях ново споразумение и инвестиции в разделното събиране на боклука.

Въпреки поетите от бизнеса ангажименти на 12 май 2006 г. в подписан меморандум с ековедомството, все още няма ефективна система за разделно събиране на отпадъци, се посочва в съобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), разпратено в сряда.

"Поставянето на контейнери, както и сключването на договори с общини не означава обхванато население, както се опитват да докажат организациите", отбелязват от МОСВ и допълват, че е нужен чисто нов подход за отчитане на обхванатото население.

Според подписания миналата година документ бизнесът трябваше да инвестира 110 млн. лв. в разделното събиране и пропагандирането му, за да се обхванат 4.5 млн. жители до края на 2007 г. в системата. От МОСВ смятат, че това не е изпълнено, тъй като от предоставените от петте организации документи било видно, че отчетените от тях количества разделно събрани отпадъци са от пунктове за вторични суровини. Това било в разрез с евродирективата, която изисква отпадъците от амбалаж да се събират от мястото на образуването им – предприятията, или от населението.

За периода до края на юни 2006 г. организациите отчитат  37 000 тона отпадъци от опаковки, от които по-малко от 2000 тона са събрани чрез контейнерите за разделно събиране, посочват от МОСВ.  Освен това голяма част от тези отпадъци не се предавали за рециклиране, а се складирали на площадките на подизпълнителите, допълват от ведомството.

Като друг недостатък на сегашната система за разделно събиране на сметта е посочено наличието само на две действащи инсталации за сепариране на отпадъците от контейнерите.

От МОСВ съобщават и за констатирани редица финансови нарушения във връзка с поетия ангажимент за инвестиране на 110 млн. лв. до края на 2007 . в разделно събиране на сметта. Организациите още не били отчели разходите си по пера, само ставало ясно, че отчетените приходи от организациите по оползотворяване за 2006 г. са 37.551 млн. лв., а отчетените разходи са над 28.936 млн. лв. Така те нарушават изискването да не разпределят печалба, а да инвестират натрупаните средства за подобряване на системите за разделно събиране, което води до риск за изтичане на средства след ликвидиране на дейността на организацията и дава възможност за заделяне на средства  към фирмите акционери и бонуси за предадени вторични суровини.

Организациите харчели от парите за разделно събиране за други дейности като построяване на детски площадки, посочват от МОСВ. В същото време отчитали разходи, които не са били направени от тях и не са за тяхна сметка – например налични дълготрайни материални активи на техни подизпълнители.

Единствено името на "Екопак", която държи най-голям дял на пазара за отпадъци от опаковки, е посочено като организация, допускала груби нарушения при отчитането на обхванато население и въвеждане на ефективни локални системи.

В резултат на констатациите на екоминистерството, Джевдет Чакъров сега ще настоява бизнесът да инвестира 100 млн. лв. до края на 2008 г. в "устойчиви системи за разделно събиране".

Този ангажимент се очаква да бъде поет от организациите с подписването на нов меморандум с МОСВ. Ведомството предлага в него да бъдат въведени завишени изисквания към пунктовете за вторични суровини, които работят с организациите по оползотворяване и се използват от тях и за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предложението е складовият обем на закрито работно помещение на пункта да бъде не по-малък от 200 куб. м, с площ от 100 кв. м., както и наличието на електронна везна.

Онези пунктове за вторични суровини, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и не притежават съответните разрешителни, да бъдат затворени до 1 януари 2009 г., предвижда МОСВ. Така щяла да се ограничи възможността организациите да сключват договори с пунктове, които не отговарят на строителните и хигиенните норми, построени са в близост до домовете и създават риск за замърсяване на околната среда и за здравето на хората.

Преговорите за подписване на новия меморандум се водят в момента, посочиха още от ековедомството.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?