Дългът на ЕС нарасна с над 1 трилион евро през кризисната 2020 г.

Гърция и Италия са шампиони по задлъжнялост, съответно около 200% и 150% от БВП

Дългът на ЕС нарасна с над 1 трилион евро през кризисната 2020 г.

Европейският съюз е затънал в дългове през кризисната 2020 г., като е увеличил задлъжнялостта си с рекордните над 1 трилион евро – от 10.8 на 12.1 трилиона евро, съобщи Евростат. През предхождащите кризата три години – от 2017 до 2019 г., съюзът поддържаше дълг около 10.7 – 10.8 трилиона евро.

В края на 2020 г. дългът на ЕС възлиза на 12.78 трилиона евро, което е 90.7% от БВП.

Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (18.2%), Люксембург (24.9%), България (25.0%), Чехия (38.1%) и Швеция (39.9%). Четиринадесет държави членки нарушават допустимия таван на дълга, като отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2020 г. Най-висок е дългът на Гърция (205.6% от БВП), Италия (155.8%), Португалия (133.6%), Испания (120.0%), Кипър (118.2%), Франция (115.7%) и Белгия (114.1%).

През 2020 г. всички държави членки докладват дефицит.

Най-висок дефицит е отчетен в Испания (-11.0%), Малта (-10.1%), Гърция (-9.7%), Италия (-9.5%), Белгия (-9.4%), Франция и Румъния (по -9.2%), Австрия (-8.9%), Словения (-8.4%), Унгария (-8.1%), Хърватия и Литва (по -7.4%) и Полша (-7.0%).

Всички държави членки с изключение на Дания (-1.1%) отчитат дефицит над 3% от БВП.

Бюджетният дефицит на България е 3.4% по европейската методология, което в абсолютна сума е 4.06 млрд. лв. Страната е на трета позиция по най-малък "минус" в бюджета през миналата година след Дания (-1.1%) и Швеция (-3.1%).

България е трета и в друга класация в ЕС – на дела на държавните разходи спрямо БВП. Държавният сектор у нас е едва 42.9% при средно 53.4% в ЕС. Пред страната са само Ирландия (28.4%) и Румъния (42.4%).

Споделяне

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?