ДАНС иска да е пощенска кутия за сигнали за корупция

ДАНС иска да е пощенска кутия за сигнали за корупция

ДАНС обяви, че ще продължи да приема сигнали за корупция от граждани, въпреки че от началото на годината агенцията няма нито правомощия, нито служители за борба с това явление. Това става ясно от публикуваната във вторник в Държавен вестник нова Наредба за организацията на работата по постъпилите в ДАНС сигнали и предложения.

"Сигнали могат да се подават за корупция, злоупотреба с власт или служебно положение, лошо управление на държавно имущество или други неправомерни деяния, извършени от служители на агенцията", пише в документа.

В началото на тази година влезе в сила новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него бе създадена новата антикорупционна комисия, където се вля дирекцията за борба с корупцията на ДАНС. Наред с това от Закона за ДАНС бе изтрита разпоредбата, че агенцията се бори с корупцията по върховете на властта и за институцията остана само опазването на националната сигурност.

Сега ДАНС има право да противодейства на изпирането на пари като елемент от борбата с корупцията. Причината е, че финансовото разузнаване все още е в спецагенцията. Така с наредба за сигналите ДАНС сама се позиционира като пощенска кутия за корупционни сигнали и създава объркване сред гражданите. ДАНС поощрява хората да подават сигнали до орган, който може единствено да препрати информацията до МВР, прокуратурата или антикорупционната агенция.

С новата наредба ДАНС уведомява гражданите, че те могат да сигнализират и за неправомерни действия или бездействия на органи или длъжностни лица, с които се засяга националната сигурност на страната. Предложенията и сигналите могат да са писмени или устни, да се подават лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер.

Когато засягат въпроси от особена важност, сигналите могат да се подават и по националната телефонна линия на ДАНС. По изключение председателят и зам.-председателите на агенцията могат лично да приемат и изслушват подателите.

ДАНС по принцип няма да приема анонимни сигнали и предложения, но и тук има изключение. Разглеждат се и анонимни сигнали, ако са за престъпления, застрашаващи националната сигурност. Сигналите и предложенията ще се разглеждат от агенцията в срок до шест месеца.

Новата наредба за сигналите до ДАНС отменя предишната наредба от 2010 г., която не беше публична.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?