Държавата получава 51% от дивидента на БТК за 2003

Общото събрание на БТК реши да раздаде дивидент от 72 милиона евро за 2003 година. 25.2 милиона евро от него се полагат на държавата, която притежава 35% от акциите на компанията, съобщиха във вторник от компанията.

Преди подписването на сделката с "Вива венчърс холдинг" за 65% от акциите на БТК, на 20 февруари бе договорено, че държавата ще получи общо 60 милиона евро за управлението на компанията през миналата година.

На 1 март БТК преведе на правителството 35 милиона евро от резервите на компанията. След решението във вторник държавата получава общо 60.2 милиона евро (117 740 966 лв.) дивидент, което представлява 51% от печалбата за миналата година (по постановление на правителството държавните предприятия разпределят 50% от печалбата си за дивидент на държавата).

Според решението на акционерите "Вива венчърс" получава дивидент от 46.8 милиона евро. През следващите пет години новият собственик се е ангажирал да проведе инвестиционна програма на обща стойност 700 милиона евро.

Консолидираните приходи на БТК запазват нивото си от 2002 година, и са в размер на 1 026 454 хил. лева. Увеличението на разходите за дейността за 2003 (спрямо 2002 г.) основно се дължи на увеличените разходи за амортизации.

Нетната печалба за 2003. е в размер на 252 858 хил. лева, което представлява намаление с 1.34 % спрямо 2002 г.

През 2003 г. продължи да бъде изграждана технологичната основа за ново поколение услуги. Цифровизацията достигна 27.26%, в сравнение с 19.73% през 2002 г. През годината бяха положени допълнително 1 113 км. междуселищни оптични кабели.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?