Държавите от ЕС са заделяли най-много средства от БВП за социална защита

Държавите от ЕС са заделяли най-много средства от БВП за социална защита

Общите държавни разходи в ЕС възлизат на 45, 8 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017 година, съобщи днес европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Този дял постепенно намалява след 2012 година, когато е бил 48,9 процента от БВП.

Най-голям е делът на разходи за социалната защита - 18,8 процента от БВП през 2017 година. Следващото по важност перо е било за здравеопазване - 7 процента.

Най-малък дял от БВП за социална защита е имала Ирландия 9,5 процента, а най-голям - Финландия - 24,9 процента.

България е в групата страни, в които тези разходи са били под 13 процента от БВП наред с Ирландия, Литва, Малта, Латвия, Румъния, Чехия. Показателят за България е бил 12,5 процента от БВП.

По перото социална защита най-много средства за целия ЕС - 10,1 процента от БВП - са заделени за т.нар. група възрастни, в която се включват разходите за пенсии.

Най-голям е делът за здравеопазване в Дания (8,4 процента), Австрия (8,2 процента) и Франция (8 процента). Показателят за България е бил на равнище 4,9 процента през 2017 година.

За образование най-много като дял от БВП са заделените средства в Швеция (6,8 процента), Дания (6,5 процента) и Белгия (6,3 процента). В България средствата за това перо възлизат на 4,9 процента от БВП през 2017 година.

Споделяне

Още от Европа

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?