Държавна компания смята да съди БНБ заради потънали пари в КТБ

"Булгартрансгаз" ще преговаря с правни кантори по казуси с преводи за близо 29 млн. лв

Държавна компания смята да съди БНБ заради потънали пари в КТБ

Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" ще проучва правните възможности да заведе дело срещу Българската народна банка за това, че не си е изпълнявала задълженията по надзора върху затворената "Корпоративна търговска банка" (КТБ), заради което дружеството в момента има блокирани там 55.133 млн. лв. Други искове се планират срещу КТБ за неизпълнени договорни задължения. Крайната цел е да се убеди съдът да извади над 28.6 млн. лв. от масата на общата несъстоятелност на банката и те да се възстановят на дружеството извън водената в съда процедура за фалита на КТБ.

Така "Булгартрансгаз", която е дъщерно дружество на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), чийто принципал е Министерството на енергетиката, става първата държавна фирма, която смята да предприеме съдебни действия срещу БНБ за връщане на парите си от КТБ, макар и нейният случай да е по-особен от тези на останалите държавни фирми с депозити в банката на Цветан Василев.

Общо 65 са държавните фирми с блокирани 247.6 млн. лв. в КТБ към края на юни 2014 г., когато банката вече бе под особен надзор. От тази сума 160 млн. лв. се падат на дружествата под шапката на БЕХ.

Действията на "Булгартрансгаз" се предприемат, защото процедурата по несъстоятелност на КТБ вече се забави от обжалвания на акционерите срещу затварянето на банката, наличните средства в нея се топят заради удовлетворяване на сделки по придобиване на депозити срещу кредити, а "Булгартрансгаз" е едва трети поред кредитор, обясниха пред Mediapool от дружеството. Това означава, че компанията трябва да чака първо да се удовлетворят вземанията на кредиторите преди нея, което не се знае колко време ще отнеме и дали въобще ще останат средства за връщане на парите на газовия оператор.

Затова операторът е поканил на преговори четири правни кантори и един адвокат за възлагане на търсенето на правни възможности за решаване на два конкретни казуса с явни законови нарушения от страна на КТБ.

Единият е свързан с наредени на 19 юни 2014 г. от "Булгартрансгаз” на КТБ валутни преводи към контрагенти на дружеството за 5.530 млн. евро (над 10.8 млн. лв.) на 500 хил. долара (900 хил. лв.). Това е станало ден преди решението на БНБ за поставяне под специален надзор като платежното нареждане на "Булгартрансгаз" е било осчетоводено, но не е било извършено от банката. Тя е анулирала преводите незнайно защо и сумите и събраните комисиони са възстановени по сметките на дружеството същия ден. След спирането на финансовите операции на следващия ден парите остават блокирани.

Още по-странен е другият случай с преведени два дни след затварянето на банката над 9.425 млн. долара (16.966 млн. лв.) от "Газпром Експорт" (вероятно транзитни такси за преноса на газ през българска територия – б.а.). Сумата е била наредена от "Дойче банк", която е кореспондент на плащането от руската газова компания, и прибрана от КТБ, въпреки че не е трябвало да извършва никакви финансови операции в този момент. Независимо че "Дойче банк" няколко пъти е отправяла официални искания към КТБ да анулира платежните нареждания и да възстанови парите, това не се случва.

Така абсолютно неправомерно и в нарушение на договорните отношения КТБ е блокирала над 28.681 млн. лв. на "Булгартрансгаз" по днешните курсовете на долара и еврото.

Поканени да поемат обществената поръчка за предоставяне на правните услуги по двата казуса са адвокатско дружество "Добрев и Люцканов”, адвокатско дружество "Костадинов и Димитров”, адвокат Георги Янчев Добрев, адвокатско дружество "Братоев и Конов” и адвокатско съдружие "Ърнст и Янг”.

Един от тях трябва да изготви и предяви иск срещу БНБ по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетение за вреди в резултат от бездействие от подуправителя на управление "Банков надзор”. Другият иск трябва да е срещу КТБ за изпълнение на незаместимо задължение на основание Закона за задълженията и договорите, става ясно от обявените обществени поръчки. Паралелно с това трябва да се инициира производство за налагане на надзорни мерки от БНБ по Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) относно двата превода и, ако централната банка не съдейства, това нейно поведение да се обжалва пред Върховния административен съд.

Все още не е ясно колко време ще продължат правните консултации на "Булгартрансгаз" и кога може да се очаква завеждането на исковете, но от дружеството обясняват, че не могат да чакат приключването на общия ред за обявяването на несъстоятелността на КТБ, тъй като имат да финансират инвестиционни планове за развитие на газопреносната мрежа, разширяването на газохранилището в Чирен и довършването на газовата връзка с Румъния. Освен това казусите с двата превода не са нормална банкова практика и затова трябва да се разглеждат като изключение от общата процедура за уреждане на задълженията на КТБ към нейните клиенти, смятат в газовия оператор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?