В навечерието на теглене на 4.5 млрд. лв. нов дълг

Държавните заеми поскъпват, доходността по 10-годишните ДЦК се повиши

Заемите теглени от държавата поскъпват в навечерието на подготвяния синдикиран заем от чужди банки за 1.5 млрд. евро и още 1.5 млрд. лв. от вътрешния пазар. Това показват резултатите на проведения днес аукцион по 10-годишните държавни ценни книжа (ДЦК), чиято доходност се повиши.

По време на аукциона са пласирани книжа за 60 млн. лв., като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3.62%.

За сравнение на организирания на 20 октомври търг средната доходност беше 3.50%, а на 15 септември беше постигната най-ниската – 3.12%. На аукциона през май постигнатата доходност беше 3.16%, а през март – 3.55%. Най-високата постигната средна възвращаемост от 3.74% беше постигната при отварянето на емисията през януари.

От страна на участниците на аукциона днес е отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки е достигнал 139.62 млн. лв. Това съответства на коефициент на покритие от 2.33.

Най-голямо количество ДЦК са придобили банките (60.55%), следвани от пенсионните фондове (33.33%), гаранционни, доверителни фондове и фондове за управление на активи (5.50%) и застрахователните дружества (0.62%).

Споделяне

Още от Бизнес