Денонощни незабавни банкови преводи и QR плащания от 2021 г. у нас

Услегата набира все повече популярност в Европа

Банкови преводи, които да се извършват денонощно и само за 10 секунди след нареждането на парите да са налични в сметката, плащания в лева с QR код през телефона и други иновативни банкови продукти ще станат възможни от 2021 г.. Това предвижда проект за незабавни плащания, представен пред представители на финансовите институции у нас от организацията БОРИКА, през която се осъществяват междубанковите преводи в България.

Услугата "незабавни плащания" се предлага в почти всички европейски страни. По данни на Европейската централна банка незабавните плащания в Скандинавските страни са около 40-50% от всички кредитни трансфери.

Незабавните плащания представляват електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24/7/365, в резултат на които платежната сметка на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект.

"Възможността плащанията от сметка в сметка да се изпълняват в рамките на 10 секунди позволява освен бързи B2B плащания, също така и бързи плащания на POS, т.е. на място при търговеца", коментира Мирослав Вичев, представител на БОРИКА.

"Преминаването към инфраструктура за незабавни плащания обаче ще изисква сериозни инвестиции от страна на банките, както и регулаторни промени и ще бъде успешно само с усилията на цялата банкова общност в България", допълни той.

"Проектът обаче няма да се отнася за бюджетните плащания", уточни Ваня Ганева, мениджър "Незабавни плащания" в организацията.

Максималните плащания от сметка в сметка в лева ще са до 100 000 лв. Пакетните плащания ще се извършват в БИСЕРА6+, като сумата ще е налична до 20-30 минути по сметката на получателя, а максималният размер е също 100 000 лв.

"Въвеждането на услугата за незабавни плащания е важно в много реални случаи, като например при критичен срок за плащане, при липса на алтернатива за плащане, при специфични клиентски нужди и не на последно място – цената на услугата е силно конкурентна. Чрез този вид плащания може да се осигури добра ликвидност за малките фирми", коментира Ваня Ганева.

До края на март ще се избере изпълнител на проекта, а до края на годината се предвижда да стартира пилотното ми прилагане, а през първото тримесечие на 2021 г. се очаква и стартът на незабавните и пакетните плащания.

В рамките на проекта ще бъде изградена централна платежна инфраструктура и ще бъдат предоставени допълнителни услуги, сред които 24/7 Stand-In, осигуряваща непрекъсваемост на услугата за участниците, Mobile Look-up услуга, осигуряваща съответствие телефон – IBAN и позволяваща прехвърляне на средства през телефон, POS Instant и Mobile App & SDK, подпомагащи извършване на незабавни плащания в търговски обекти, както и услуги срещу измамите и прането на пари в полза на банките.

"Реализирането на проекта ще даде възможност за осъществяване на незабавни плащания през POS терминал чрез QR код, незабавни плащания към електронен магазин, незабавни плащания с фактура, незабавни плащания машина към машина и други", коментира Христо Костов, главен архитект в БОРИКА АД.

По думите на Ваня Ганева проектът за незабавните плащания стартира в точното за България време. "В Европа услугата набира популярност, а у нас има интерес към нея от страна на клиентите, бизнеса и заинтересованите институции. Проектът е не само на БОРИКА, но и на цялата банкова общност и променя платежните услуги у нас в посока към по-голяма бързина и ефективност", допълва тя.

Споделяне

Още от Бизнес