Депутатите гласуваха увеличението на заплатите си

Депутатите гласуваха увеличението на заплатите си

Депутатите гласуваха увеличение от догодина на възнагражденията, които получават за участие в парламентарните комисии. Това стана на извънредното парламентарно заседание в понеделник при приемането на промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в частта му за финансовите разчети.

Точката от дневния ред за промените в правилника изпревари други законопроекти. Според депутати промените трябвало да бъдат приети по-скоро, за да излязат в Държавния вестник и отразените финансови параметри в тях да влязат в проектобюджета за следващата година преди приемането му на второ четене.

Така за участие в подкомисии, временни комисии и работни групи народните представители ще получават възнаграждение, пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5% от основното им месечно възнаграждение.

Прието бе предложението на Четин Казак от ДПС при удължаване на срока на дейността на временните комисии и работните групи да се решава конкретно за всеки отделен случай дали участващите в тях да получават допълнително възнаграждение.

Председателят на Народното събрание ще получава месечно възнаграждение с 55% по-високо от основното на народен представител, зам.-председателите - с 45%. Председателите на постоянните комисии и на парламентарните групи ще получават с 35% над основната депутатска заплата, зам.-председателите на комисии - с 25%, членовете на постоянна комисия - с 15%, и парламентарните секретари - с 10%.

Увеличението спрямо съответните досегашни възнаграждения на изброените категории народни представители е с 5% или с около 60-80 лв. Както е известно, формирането на възнагражденията на депутатите е в размер на три брутни месечни заплати в бюджетната сфера според данните на НСИ.

При безпричинно отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия и работна група на народния представител ще се удържа сума, равна на добавката за участие в съответното заседание на комисията, реши още парламентът.

Запазва се добавката към заплатата за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от основното месечно възнаграждение, както е по Кодекса на труда. Отхвърлено бе предложението добавката да стане 2%. Запазено бе и доплащането за научна степен – за "доктор" – 10%, а за "доктор на науките" – 15%.

Само с 4% "за", 34 "против" и 80 "въздържал се" парламентът отхвърли предложението за работа с класифицирана информация депутатите да получават още една добавка от 15% над заплатата си.

При пенсионирането си парламентарните служители ще получават еднократно възнаграждение в размер на толкова брутни заплати, колкото години стаж имат в парламента, но не повече от 10 заплати. Всеки служител има право на пари за облекло в размер на две месечни средни заплати за бюджетната сфера.

Промените в правилника, посветени на финансовите въпроси, не предизвикаха особени дебати в пленарната зала. Особено цветисто коментира промените Станимир Илчев от НДСВ. "Дори боси да тръгнем и облечени във власеници, хората ще искат да надникнат отдолу, за да видят дали не сме облечени в коприна", каза той, визирайки ниския рейтинг на парламента и негативното отношение на хората към работата на народните избранници.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?