Димитър Цонев: "Този премиер върви с този генерал"

Центърът за Култура и Дебат "Червената къща" Ви кани на дебат от цикъла

"Ничия земя"

"Ничия земя" е форум за представяне на нетривиални идеи, възникнали в резултат от изследвания в най-широк кръг от научни области. Всяка добре обоснована идея, която поставя под съмнение общоприети представи в определена област, има шанс да бъде представена, обсъдена и огледана в пространството на "Ничията земя".

на тема:

КАКВО МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ГРАЖДАНИТЕ В ПОЛИТИКАТА?

с участието на:

ДОЧО МИХАЙЛОВ /социолог/ - ПОВЕЧЕ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ (референдуми)

СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ /политолог/ - ПО-ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА /социолог/ - ДЕМОКРАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО

ИВАН КРЪСТЕВ /политолог/ - РЕФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Модератор: Георги Коритаров

Участниците ще предложат различни отговори на въпроса как хората да бъдат мотивирани да участват в политическия процес и да противодействат на управление, което засяга техните интереси.

По време на дебата ще бъде анализиран и конкретния опит от двата местни референдума, проведени това лято в градовете Севлиево и Елена и ще се направи опит за очертаване на плюсовете и минусите на различните механизми за преодоляване на умората от политическото и раздалечаването на гражданите от елита и от сферата, където се взимат решенията, засягащи общия интерес.

Къде: зала "Десислава", хотел "България", етаж 1, бул.Цар Освободител 4
Кога: 25 септември 2003г. - ЧЕТВЪРТЪК
Как: Вход свободен

Споделяне

Още от България