Длъжниците ще бъдат натоварени с такса "справки"

Министерският съвет прие в сряда проект за промени в Закона за частните съдебни изпълнители, които ще натоварят длъжниците с такси за издаване на справки от държавните органи.

В момента има равнопоставеност между частните и държавните съдебни изпълнители и те не внасят такси в държавните структури, от които искат извлечения.

В мотивите към проектозакона е записано, че по данни на агенцията за цялата минала година в 113 служби по вписванията са направени 422 000 безплатни справки, от които службата е загубила 1,266 млн. лв.

В мотивите е записано, че по-голяма част от исканията за издаване на справки, удостоверения и преписи постъпват по пощата. След това също се връщат по пощата, което води до увеличаване на разходите по безплатно предоставяните услуги. Според вносителите институциите не могат да бъдат лишени от тези допълнителни средства.

Камарата на частните съдебни изпълнители изрази вече несъгласието си с проекта, тъй като тези суми ще се вземат от длъжниците и това ще увеличи техния дълг.

Според председателят на камарата Георги Дичев е несправедливо да има неравнопоставеност между частните и държавните съдебни изпълнители, както и длъжниците да бъдат натоварвани с още разходи.

Споделяне

Още от България