До 10 април чакат окончателни оферти за Банка ДСК

До 12.00 часа на 10 април трябва да бъдат подадени окончателни оферти за Банка ДСК, съобщи Банковата консолидационна компания.

От днес всеки кандидат-купувач ще има по три дни за допълнително предприватизационно проучване на Банка ДСК с цел актуализиране на информацията си за финансовото и правното ѝ състояние.

Одиторският доклад на Кей Пи Ем Джи по Международните счетоводни стандарти за годишните финансови резултати на банка ДСК за 2002 г. е предоставен на потенциалните купувачи.

Заедно с него на кандидат-купувачите са изпратени и инструкциите по тръжната процедура за подаване на обвързващи окончателни оферти.

В пакета с документи е приложен и окончателният проект на договор за покупко-продажба на акциите на Банка ДСК, който ще послужи за основа на обвързващите оферти.

На 27 януари индикативни оферти за банката подадоха трима кандидат-купувачи - унгарската банка ОТП, гръцката "Пиреос банк" и австрийската "Ерсте банк".

Още от Бизнес