До 3 години затвор за кражба на ток, вода и горива

За кражба на ток, течни горива или топлонергия и вода, е предвидена глоба до 15 хиляди лева или три години затвор в приетите от Народното събрание промени в Наказателния кодекс.

За принудително изтръгване на признания или показания длъжностните лица ще се наказват със затвор от 3 до 10 години.

Народното събрание увеличи санкциите за фалшифицирането на документи за самоличност, дипломи или шофьорска книжка. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода до 8 години.

До 5 години лишаване от свобода е наказанието за предлагане на опасни храни и напитки.

Чувствително се увеличават санкциите за незаконна иманярска дейност и разрушаване на исторически паметници.

Подготовката за изпиране на пари или сдружаването с такава цел ще се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от 5000 до 10 000 лева. Същото ще е наказанието и за подбудителство към изпиране на пари. Имуществото, предназначено за изпиране на пари ще се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчуждено, ще се присъжда неговата равностойност. Няма да се наказва участник в сдружението, който преди да е извършено изпирането на пари преустанови участието си в сдружението и съобщи за него на властта.

Който без редовно писмено позволително или с редовно, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета, сече, събира или извозва от горския фонд дървен материал, когато с това са причинени немаловажни вреди, ще се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от 1000 до 20 000 лева, гласуваха депутатите.

С лишаване от свобода от една до десет години ще се наказват открадналите автомобил с цел имотна облага от връщането му. Същото ще е и наказанието за този, който предложи съдействие за връщането на отнетия автомобил срещу откуп.

Споделяне

Още от България