До края на 2004 г. България трябва да изгради структурите за усвояване на парите от ЕС

До края на 2004 г. всички държавни институции, ангажирани в процесите на програмиране, мониторинг, оценка, финансово управление и контрол на помощта от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз трябва да бъдат напълно установени и функциониращи, каза министърът на финансите Милен Велчев по време на парламентарния контрол.

Към края на 2002 г. по програма ФАР България е усвоила над 95% от средствата за 1998 г. и 1999 г. и над 80% от договорената сума е разплатена. Според Велчев по ФАР 2000 г. усвояването на средствата е в съответствие с предвидения график, каза министър Велчев.

През 2000 г. и 2001 г. по програма ИСПА са подписани девет финансови меморандума за реализация - пет в сектор околна среда и четири - в сектор транспорт. Управителният комитет на ИСПА през 2002 г. е одобрил за финансиране още 7 проекта, които бяха подписани на 21 януари 2003 г. - един в областта на транспорта и шест - в околната среда.

Общата стойност на проектите в двата сектора е над 908 млн. евро, от които над 525,8 млн. евро са осигурени от ИСПА, 216 млн. евро са заем от международни финансови институции и над 165.8 млн. евро са предвидени от националния бюджет.

Така правителството на България е гарантирало усвояването за три години (половината от периода за работа на предприсъединителния инструмент ИСПА) на около 75% от предвидените средства по програмата за целия шестгодишен период и има три години да договори усвояването на останалите 25 процента.

В края на 2002 г. степента на усвояване на средствата по Програма ИСПА в България е 11%, с което страната ни заема трето място по изплатени суми на одобрени договори сред страните от Централна и Източна Европа (след Полша и Румъния). В края на 2002 г. на Европейската комисия в Брюксел са изпратени предложения за проекти за съфинансиране по ИСПА през 2003 г. - 2004 г.

Още от Европа

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: