Договорена е първата сделка за доставка на ток по свободно договорени цени

АЕЦ "Козлодуй" и "Юмикор Мед" АД (Пирдоп) са участниците в първата сделка за покупко-продажба на електрическа енергия при свободно договорени цени, съобщи в неделя министърът на енергетиката Милко Ковачев и ръководителите на двете компании.

Това е първата практическа стъпка към либерализиране на пазара на електроенергия у нас, изтъкна Ковачев.

Параметрите по договора, обаче, остават търговска тайна, както за подаваното количество ток, така и за неговата цена.

През следващата седмица ще бъде подписан и вторият договор за доставка на електричество при свободно договорени цени, съобщи изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Йордан Костадинов. По този начин, според него, ще бъде запълнена отпусната квота от 200 млн. киловат часа за свободна продажба.

Първият график за доставка на електроенергия при свободно договорени цени е регистриран на 16 септември в 14.55 часа. Срокът на доставката е 168 часа и започва да тече от 00.00 часа на 18 септември 2004 г. Договорът с "Юмикор Мед" е до края на годината с възможност да бъде продължен.

Принципът на отваряне на пазара е оттук нататък квотите да се разширяват, което означава, че за следващата година квотата ще бъде по-голяма, каза Ангел Минев, заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси.

Миналата година Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) обяви график за поетапно отваряне на вътрешния пазар. През 2004 г. права за пряко договориране на доставка на електроенергия имат потребители с потребление над 40 гигаватчаса годишно, през 2005 г. - потребители с над 20 гигаватчаса, а през 2006 г. - с потребление 9 гигаватчаса годишно.

Другото условие е тези потребители да са коректни платци.

Така през 2007 г. заедно с всички небитови потребители в България всеки ще има право да договаря своите преки доставки на електроенергия с производители. С този график към 2007 се предвижда да има 60 на сто отваряне на вътрешния пазар, каза Ковачев.

По думите му така поетапно ще се намалява монополната позиция на НЕК в доставките на електроенергия и тя все повече ще се превръща в системен оператор, който поддържа и развива мрежата "Високо напрежение" и осигурява равноправен достъп на участниците на пазара.

Към момента потребителите на електроенергия с потребление над 40 гигаватчаса годишно са около 20, сред които Стомана Индъстри, Мини "Марица-Изток", "Асарел Медет", каза Пламен Попов, началник управление в НЕК.

Томас Биймиш, изпълнителен директор на "Юмикор Мед" заяви, че компанията "Юмикор" работи от шест години в България и през този период е инвестирала над 300 милиона долара у нас.

"Сегашният договор е много ясно послание към външния свят, че България изпълнява набелязаната програма за присъединяване към Европейския съюз", каза той.

Милко Ковачев съобщи, че почти всички останали електроцентрали са на свободния пазар и имат своите квоти, определени от регулатора ДКЕР.

"Въпрос на време е те да завършат преговорите си с потребители за преки доставки на електроенергия", каза министърът. Сред тях са ТЕЦ - Бобовдол, ТЕЦ Марица-Изток 2, ТЕЦ - Русе, ТЕЦ - Варна, допълни той.

Според Ковачев борса за електроенергия се очаква да има през 2005 г.

"Такъв свободен пазар на електроенергия, освен в България, има още в Румъния, а в турското и гръцкото законодателство има възможности и се работи за неговото създаване. От другите балкански страни е приет закон за формирането му в бившите югославски страни Македония и Косово", заяви Милко Ковачев на специалната пресконференция.

Споделяне

Още от Бизнес