Докато ТЕЦ "Марица 3" е в ремонт ще се търсят нови екомерки

Докато ТЕЦ "Марица 3" е в ремонт ще се търсят нови екомерки

След гражданския протест в неделя срещу замърсяването на Димитровград от въглищната централа "Марица 3", която се свързва с бизнесмена Христо Ковачки, е договорено да се проведе среща с хората, екоинспекцията и областната управа, за да се набележат нови краткосрочни екомерки за намаляване на замърсяването на въздуха от страна на ТЕЦ-а. Това е станало ясно след среща във вторник на екоминистъра Асен Личев със заместник-областния управител на Хасково Виолета Желева и директора на местната екоинспекция Наталия Пачеманова.

От екоминистерството посочват, че централата е възобновила работа през май тази година, а на 4 декември временно е спряла заради технологични проблеми, за което е била уведомена официално РИОСВ – Хасково.

Интересен момент е, че дружеството е получило на 26 октомври актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за съобразяване на работата му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации.

Така агенцията е наложила много по-строги условия за работа на централата, но актуализираното разрешително се обжалва от гражданската инициатива "Дишай, Димитровград". Това всъщност спира действието на комплексното разрешително с по-строгите условия за работа, които в по-голяма степен защитават интересите на гражданите.

Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г., отбелязват от Министерството на околната среда и водите

Сега на новата среща, която не се посочва кога ще се състои, ще со дискутира какви действия могат да се предприемат по време на плановия ремонт, който се извършва в момента от оператора на ТЕЦ "Марица 3", за да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух в града.

От възобновяването на работата на ТЕЦ-а през май досега, по сигнали за замърсяване на въздуха, екоинспекцията е извършила 15 проверки на място, отчела е шефката на екоинспекцията Наталия Пачеманова. На въглищния оператор са издадени 2 наказателни постановления за 30 000 лв. за нарушение на условие от комплексното разрешително и 4000 лв. за неизпълнение на изискването използваната биомаса да не е повече от 20% от общото количество гориво.

Освен автоматичната измервателна станция, в района е поставена и мобилна станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух, допълват от МОСВ.

Споделяне

Още от България