Доста по-слаба зърнената реколта прогнозират фермерите

Доста по-слаба зърнената реколта прогнозират фермерите

Реколтата на пшеницата през тази година ще е значително по-слаба в сравнение с миналата година и разходите за производството ѝ ще са по-високи, заявиха в понеделник от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Те обаче не посмяха да прогнозират тези фактори как ще се отразят върху цените на хляба, за да не бъдат обвинени с картелни споразумение за повишаване на цените, след като заради предишни подобни прогнози, бяха обвинени в ценови сговор от Комисията за защита на конкуренцията.

Според зърнопроизводителите реколтата от пшеница може да е с 20-25 на сто по-малко от миналогодишната и добивът да е в рамките на 3-3.5 млн. тона.

През 2011 г. беше отчетен добив от 4.25 млн. тона и по-качествена с 30 на сто пшеница спрямо предходната година.

Сега обаче подобни количества и качество не са възможни заради прекалено сухите лято и есен, каквито не е имало от 50 години насам, коментираха фермерите.

Основната причина за високата себестойност на земеделската продукция и намалената конкурентоспособност на отрасъла е липсата на дългосрочна правителствена стратегия за развитие на земеделието и на буфери за преодоляване на климатичните и пазарните катаклизми, коментира Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Заради сушата през земеделската 2011 - 2012 г. основно е пострадала рапицата. Сериозни са поражения върху ечемика, има и поражения върху пшеницата. Наводненията и сушата са намалили като цяло потенциала на засетите площи.

Зърнопроизводителите очакват да работят на загуба и тази година заради нерешените проблеми с намалението на ставката на акциза върху дизеловото гориво за земеделски нужди, финансовата рамка за сектора и данъчната политика.

Пшеницата е борсова стока и ако тя се търгува по 200 долара, производителите не могат да я продадат по-скъпо, което според асоциацията означава, че производството им ще бъде на загуба, а не че ще се повиши цената на хляба. Асоциацията иска да продължи диалога с правителството, за да има ясни решения за новата стопанска година и на този етап не планират протести.

Според организацията, за да има успешно земеделие, трябва да се гарантира устойчивост на доходите, независимо от това дали е добра или лоша година, което е европейската практика. Асоциацията смята, че с искането за частична отмяна на разпоредбите на системата за ДДС зърнопроизводителите ще бъдат ощетени като равноправен търговски субект, ще се оскъпи себестойността на земеделската продукция и ще се подтикне голяма част от фермерите да влязат в сивия сектор. Според тях, желанието на правителството да гарантира постъпленията в бюджета не трябва да е за сметка на оборотните средства, които обслужват сектора.

Споделяне

Още от Бизнес