ДСК и Овергаз се договориха за домакински кредити за газификация

От август т.г. Банка ДСК започва отпускането на кредити за газификация, които ще се предоставят на физически лица и на малки и средни фирми, съобщиха от финансовата институция.

Кредитите са по споразумението за сътрудничество между банката и Овергаз.

Заемите за физически лица ще са в размер до 10 000 лв. при 10% годишна лихва. Ще се издължават в срок до 7 години на равни месечни вноски, с 6-месечен гратисен период.

Банката одобрява кредита до 60 минути след представяне на необходимите документи.

За малки, средни и микро предприятия размерът на кредита с цел газификация е до 80 000 лв., а лихвата е 10.5% с надбавка за риск. Заемът се издължава по договорен погасителен план до 5 години с възможност за 6-месечен гратисен период. Банката не изисква бизнес план и отпуска кредита в срок до 10 работни дни, след представяне на необходимите документи. Такса за разглеждане на искането за кредит не се събира.

Кредитите ще се отпускат в клоновата мрежа на Банка ДСК в цялата страната.

Споделяне

Още от Бизнес