ДЦК за 60 млн. лв. пласирани на аукцион с исторически ниска за сегмента доходност

Министерството на финансите преотвори емисията 10.5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 г., съобщиха от Министерството на финансите в понеделник.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година, отбелязват от министерството.

На проведения на 15 септември 2014  г. аукцион бяха пласирани книжа за 60 млн. лв., а постигнатата средно претеглена годишна доходност е 3.12%, което е исторически най-ниската стойност в този матуритетен сегмент.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 115.75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.93.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 51.67%, следвани от застрахователни дружества – 25.25% и пенсионните фондове – 23.08%.

Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Полша (3.22%), Португалия (3.24%), Румъния (4.52%), Унгария (4.90%), Гърция (5.69%) и Турция (9.15%).

Споделяне

Още от Бизнес