Две фабрики на "Булгартабак холдинг" с минимални печалби, третата - със загуба

Трите дружества в системата на "Булгартабак холдинг" - тютюневите фабрики в Благоевград, София и Плевен - отчетоха финансовите си резултати за миналата година на проведените във вторник общи събрания на акционерите, съобщиха от фирмата - шапка.

Най-добре работещата фабрика от холдинга, която произвежда най-продаваните марки цигари "Виктори" - "Благоевград БТ" - отчете печалба от 1.533 млн. лв. след облагане с данъци. 80% от сумата ще бъде разпределена като дивидент, като на акция падащият се дивидент е 0.45 лв. Нетният приход на "Благоевград БТ” от продажба на продукция е 158 млн. лв., от които 71 млн. лв. са от вътрешния пазар, а 74 млн. лв. - на външния.

Печалбата на софийската фабрика "София БТ” АД през 2009 г. възлиза на 99 хил. лева. Акционерите на дружеството решиха 80% от печалбата да се разпредели за дивидент на акционерите, а остатъкът от балансовата печалба (или около 20 хил. лв.) да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди. Дивидентът на акция е 6.5 стотинки.

Най-известните марки цигари на дружеството са от серията "Средец", "Ева", "Престиж". Приходите от продажби са 98 млн. лв., от които 45 млн. лв. са на вътрешния пазар, а 53 млн. лв. са от външния пазар.

Дружество "Плевен БТ” АД реши загубата за 2009 г. от 2.3 млн. лв. да бъде покрита чрез неразпределени печалби от минали години на стойност 1.3 млн. лв., а остатъкът от малко под 1 млн. лв. - от "Други резерви”, формирани от неразпределени печалби от минали години.

Споделяне

Още от Бизнес