Единният търговски регистър най-сетне започва работа

В първия работен ден от новата година започва работа Единният търговски регистър – факт, който бе очакван от дълго време. Тръгването на регистъра бе отлагано два пъти, а органът, който трябваше да го изготви – Агенцията по вписванията - бе разтърсена от корупционен скандал, който бе потушен бързо, но накара зам.-министърът на правосъдието Ана Караиванова да подаде оставка. Караиванова остана на поста си до последните работни дни за тази година на Народното събрание, когато бе избрана за председател на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Заради забавянето на търговския регистър страната получи многобройни критики от ЕС.

Очакванията са регистърът да заработи успешно този път, заяви в петък пред журналисти зам.-директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева.

Вече са готови офисите на агенцията в 27 града в страната, като адресите им могат да се намерят на сайта на агенцията www.registryagency.bg. Заявленията за вписване могат да се подават пред служителите, които са готови да ги приемат на хартиен носител. Регистрацията и пререгистрация може да се извърши и по електронен път – чрез интернет. Пререгистрацията трябва да бъде направена за всички съществуващи фирми в страната в тригодишен срок. Тя е безплатна, а информация как се извършва, дават съответните фирмени отделения на съда, поясни Даниела Митева.

С въвеждането на единния регистър на фирмите в България ще отпадне възможността за регистрация на фантомни дружества, както и дублирането на имена на фирми, регистрирани досега в различни населени места.

Според изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Емил Станков създаването на регистъра е от изключително значение за страната, защото се създава единна централизирана информационна система, която има много предимства, сред които са прозрачността и бързината при регистрацията.

Електронната регистрация на фирмите в търговския регистър отнема 6-7 минути и се извършва на адреса на регистъра www.brra.bg. Там са описани подробно стъпките, които трябва да се предприемат, за извършване на регистрацията. Генерира се входящ номер, който отбелязва година, месец, дата, час, минута и секунда, като всяка секунда може да бъде генериран само един номер и по този начин не може да има дублиране на номера. Всички генерирани входящи номера се подреждат в "опашка" и на случаен принцип се разпределят на длъжностните лица по регистрация.

Когато представител на едно дружество дойде в Агенцията по вписванията да се пререгистрира, от масивите на агенцията се проверява дали името вече съществува. Ако има съвпадение с още 2 дружества, например, се изпраща писмо на всички дружества, с което те се уведомяват за съвпадения на имената, обясни още зам.-директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева.

В двумесечен срок те трябва да променят имената си, а ако това не стане, към името се добавя градът, където е регистрирано дружеството. Тя даде пример – ако дублиращото се дружество се казва "Светлина", то се записва като "Светлина - София" или "Светлина – Хасково".

На сайта на агенцията има списък със съвпадащи имена на дружества, който е актуализиран последно на 14 декември тази година.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?