Едва 13% от предприемачите са доволни от висшето образование у нас

Едва 13% от предприемачите са доволни от висшето образование у нас

Негативната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България трайно се задълбочава, сочи анкетно проучване сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за нивото на образованието и прогнози за търсените специалисти.

Над две трети от анкетираните (67%) посочват, че студентите имат нужда от допълнителни знания след края на висшето си образование и реално ситуацията не се е променила от 2008 г. насам, когато 68% от фирмите са смятали това. Крайно негативни оценки за подготовката на студентите у нас изразяват 20% от анкетираните, а доволните са едва 13%.

Основните пропуски в образованието на младите хора са базисните икономически познания. На следващо място близо 45% от фирмите считат, че на младите хора им липсват също умения за работа в екип, а според 38% дипломиралите се висшисти нямат и предприемаческо мислене. Работодателите масово смятат, че завършилите университет трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

През следващите 5-10 години запитаните представители на бизнеса смятат да наемат хора със средна или висока квалификация. Само 1% от работодателите планират да вземат ниско квалифицирани работници. Най-търсени в бъдеще продължават да са кадри, завършили техническо образование, включително информатици, като спрямо предходни проучвания продължава да расте броя на фирмите, които планират да наемат служители, завършили информатика.

Според членовете на БТПП най-голямо изоставане в качеството на обучение има при висшето образование и при средното професионално. Обучението в езиковите гимназии традиционно има най-малко неодобрение – само 3% от фирмите.

Организацията подкрепя идеята за провеждане на ежегодно проучване за необходимостта от конкретни професии, с което да се съобразяват в приема университетите/професионални училища. Нейните членове също така са за увеличаване на стажовете и практическото обучение на ученици и студенти.

Според БТПП са нужни и по-високи критерии за приемане в университетите, а фирмите, предоставящи стипендии за ученици или студенти, да ползват данъчни облекчения.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?