ЕК предлага да бъдат намалени таксите за трансгранични плащания в евро

ЕК предлага да бъдат намалени таксите за трансгранични плащания в евро

Европейската комисия предложи в сряда да бъдат намалени таксите за трансгранични плащания в ЕС, съобщи пресслужбата на ЕК.

Съгласно действащите правила, за дружествата и гражданите от еврозоната няма разлика дали ще извършват финансови действия в собствената си държава или в друга държава, използваща единната валута.

Днешното предложение цели да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната. Това ще им позволи да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина.

 

Всички вътрешни трансгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута.

Потребителите и дружествата в еврозоната се ползват от много ниски такси за трансгранични плащания в евро от 2001 година.

Днешното предложение предвижда таксите, събирани за трансгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори евроцента.

 

Например банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в лева. Таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни равнища в някои държави от ЕС извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро). Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват трансграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на дружествата.

 

Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и гражданите извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава.

Днешното предложение ще осигури прозрачност на плащанията, осъществявани с различни валути в ЕС. Засега потребителите обикновено не са осведомени за разходите по трансакция, която включва обмен на валута. Затова в предложението се изисква потребителите да бъдат подробно осведомени за разходите за обмена на валута, преди да извършат такова плащане. Те ще могат да сравнят разходите за различните възможности за обмен.

Законодателното предложение ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС.

Споделяне

Още от Европа