ЕК предлага нови правила за сътрудничество между ОЛАФ и Европейската прокуратура

ЕК предлага нови правила за сътрудничество между ОЛАФ и Европейската прокуратура

Създаването на Европейска прокуратура бележи началото на нов етап в борбата с измамите, засягащи бюджета на ЕС. Затова Европейската комисия предлага да бъде изменен регламентът за разследванията, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). С изменението се цели ОЛАФ да разполага с необходимите правомощия, за да работи в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура за откриването и разследването на измами в ЕС.

 

С предложените промени ще бъдат внесени уточнения по отношение на средствата на ОЛАФ за извършването на административни разследвания. Това се отнася особено до проверките, до достъпа до информация за банкови сметки, както и до средствата за борба с измамите с ДДС, уточни ЕК.

Европейската прокуратура ще има правомощия да извършва разследвания и да повдига и поддържа обвинения за престъпления, засягащи бюджета на ЕС, като например корупция или измами със средства на ЕС, или трансгранични измами с ДДС.

Европейската прокуратура и ОЛАФ ще работят в тясно сътрудничество, за да използват всички средства за борба с измамите и за защита на парите на данъкоплатците.

В държавите от ЕС, които участват в Европейската прокуратура, разследванията на ОЛАФ ще се насочат към улесняването на събирането на средства по административен ред и върху предотвратяването на допълнителни вреди за финансите на ЕС чрез административни мерки.

 

Тези разследвания ще допълват наказателноправните мерки на Европейската прокуратура, когато е целесъобразно, в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура. Когато ОЛАФ открие възможни престъпления, тя незабавно ще подава данните на Европейската прокуратура и ще подпомага разследванията на Европейската прокуратура по нейно искане.

ОЛАФ ще продължи да разследва нередности, които не са свързани с измами (за които Европейската прокуратура няма правомощия) във всички държави в ЕС. През 2016 г. тези нередности представляваха 93 на сто от всички съобщени нередности, като финансовото им отражение е приблизително 2,58 милиарда евро. ОЛАФ ще продължи разследванията си на измами и корупция в държавите от ЕС, които не участват в Европейската прокуратура.

Изменението включва правила за подобряване на извършването на проверки на място, които са от ключoво значение за откриването на доказателства за наличието или липсата на предполагаемо незаконно поведение. Предвижда се на ОЛАФ да се предостави достъп до данни за банковите сметки, за да може ОЛАФ да установи паричните потоци във все по-сложните видове на измами, както и за да се предоставят на ОЛАФ необходимите средства за изпълнение на правомощията в областта на ДДС.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?