ЕК предложи директива, забраняваща износа на ядрени отпадъци

ЕК предложи директива, забраняваща износа на ядрени отпадъци

Европейската комисия предложи да бъде приета директива, която ще забрани износа на ядрени отпадъци за окончателното им погребване в страни извън Европейския съюз. Това ще важи и за отработеното гориво от атомни електроцентрали и за радиоактивни отпадъци от медицинска и научна дейност.

Представяйки проекта, комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер обяви в сряда, че всяка страна от ЕС трябва да поеме отговорността за съхраняването на ядрените си отпадъци в съответствие с най-високите стандарти за безопасност.

"Износът към трети страни е недопустим – той може да е по-евтино решение, но техните стандарти за сигурност са по-ниски. В някои от тях прозрачността в тази област също е проблем", каза Йотингер.

Четири страни от ЕС изнасят ядрени отпадъци в Русия – една от тях е България, която изпраща там отработено ядрено гориво за преработка. Другите са Чехия, Полша и Румъния.

След приемането на директивата страните от ЕС ще имат 4 -годишен срок да изготвят национални програми с конкретни планове за изграждане на хранилища за трайно погребване. Според Европейската комисия най-подходящото решение е дълбокото геоложко погребване на ядрените отпадъци. Две и повече страни ще могат да се кооперират да използват общо хранилище. Тези решения обаче ще се вземат на национално ниво.

В момента в Европейския съюз действат 143 ядрени електроцентрали в 14 от 27-те страни в съюза. Всяка година на територията на ЕС се генерират около 7 хил. куб. метра радиоактивни отпадъци, повечето от тях се съхраняват във временни съоръжения.

Предлаганата директива ще бъде внесена в Съвета на ЕС другата година, а ако бъде одобрена, срокът за включването ѝ в националните законодателства е около 2 години. ЕК очаква директивата да стане европейски закон до края на 2013 г.

По-специално директивата определя, че:

• Държавите членки трябва да изготвят национални програми в рамките на четири години от приемането на директивата. Тези програми следва да включват: планове за изграждането и управлението на обектите за погребване, в които се определя конкретен график за изграждане, съдържащ основни етапи и описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на техническите решения за погребване, оценката на разходите и избраните схеми за финансиране.

• Националните програми трябва да бъдат обявени. Комисията може да поиска от държавите членки да изменят плановете си.

• Две или повече държави членки могат да се споразумеят да използват окончателно хранилище в една от тях. Не се разрешава износът на ядрени отпадъци извън ЕС с цел окончателно погребване.

• Обществеността трябва да бъде информирана от държавите-членки и следва да може да участва във вземането на решения относно управлението на ядрените отпадъци.

• Стандартите за безопасност, разработени от Международната агенция за атомна енергия придобиват задължителна правна сила. Това включва независим орган, който издава лицензии за изграждане на хранилища и проверява анализа на безопасността за всяко отделно хранилище.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?