ЕКОФИН обсъжда въвеждането на данък върху банките

Финансовите министри от ЕС ще обсъдят във вторник предложенията на Европейската комисия за въвеждането на данъци върху банките и евентуалното въвеждане на допълнителни данъци и такси във финансовия сектор.

Идеяа на комисията е да се създадат европейски ликвидационни фондове, които ще се финансират от банките. Фондовете ще организират фалита на финансови институции по подходящ и безболезнен за финансовата система начин.

Основната предпоставка, от която изхожда предложението на Комисията, е че не бива да се допусне отново проблемите на банките да се финансират с парите на данъкоплатците. Подобно на принципа "замърсителят плаща”, познат от политиката в областта на околната среда. Задължително уточнение е, че целта на предложението е финансовият сектор да поеме тежестта на бъдещи кризи, а не да "връща” публичните средства, похарчени в сегашната криза.

Според Комисията „фондовете не трябва да се използват като застраховка срещу фалит или за спасяване на фалиращи банки”, а за да се улесни провеждането на процедурата по фалит. Задължително е също таксите, плащани от банките, да се изчислят така, че да не се прехвърли нарасналата финансова тежест върху върху цената на кредитите за реалната икономика и върху редовите клиенти на банките.

Европейските финансови министри ще обсъдят и отпускането на втория транш финансова помощ от ЕС и Международния валутен фонд за Гърция в размер на девет милиарда евро.

Предполага се още, че финансовите министри окончателно ще одобрят създаването на новите служби за финансов контрол – Европейски съвет по системите на риска, Европейска банкова организация, Европейска организация на застраховането и пенсионното осигуряване, Европейска организация по цените книжа и пазарите.

Очаква се тези служби да започнат да работят след 1 януари 2011 г.

Споделяне

Още от Европа