Екоминистърът иска бързо разследване за избитите белоглави лешояди

Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова, сн: БГНЕС

Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова е призовала колегата си от МВР Пламен Узунов за бързо разследване и наказване на виновните лица за отравяне на защитени видове и унищожаването на почти цялата популация на силно застрашения белоглав лешояд в района на Кресна, съобщиха то ековедомството в петък.

Отделно Костова е поискала от земеделския министър Христо Бозуков да нареди на шефа на агенцията за гарите засилена охрана и контрол на териториите на ловните и горските стопанства.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е птица от семейство Ястребови (Accipitridae) и е защитен вид, включен в Чeрвената книга и списъците към Закона за биологичното разнообразие. Птиците са обект на дългогодишни опити за възстановяване на вида, тъй като в края на миналия век той е изчезнал от по-голямата територия на страната, вследствие на масовото тровене на хищници, припомнят от ековедомството.

Деянията, свързани с убиване на дивеч без надлежно разрешително или със забранени средства, както и противозаконното унищожаване на защитени видове, са престъпления по смисъла на Наказателния кодекс и се наказват с глоби, пробация или лишаване от свобода.

Ирина Костова пише до Бозуков и за нуждата от съдействие от страна на областните дирекции по безопасност на храните за вземане на проби от животните и изпращането им за изследвания във ветеринарната лаборатория на БАБХ в София, с цел установяване на използваната отрова.

МОСВ е изпратило писмо и до регионалните екоинспекции и Дирекциите на националните паркове "Рила“, "Пирин“ и "Централен Балкан“ да засилят охраната и контрола в защитените територии. При съмнения за отравяне на животни, със съдействието на полицията и съответната Областна дирекция по безопасност на храните, те трябва да вземат проба и да я изпратят за изследване.

Министър Костова апелира при съмнение за извършване на подобни деяния, своевременно да се уведомяват отговорните институции.

Съгласно Закона за биоразнообразието е забранено белоглавите лешояди да бъдат преследвани и убивани, както и да бъдат обезпокоявани, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Не е разрешено и вземането на яйца от гнездата им, както и осъществяването на търговия или размяна на живи или препарирани екземпляри. Лешоядите се хранят с трупове на домашни и диви бозайници и така почистват планинските пасища, затова народът ги нарича "санитари в природата“, допълват от Министерството на околната среда и водите.

Природозащитниците в България, в партньорство с редица международни организации, полагат дългогодишни усиля по различни програми за възстановяването на вида. Тези дейности са заложени в Балканския план за опазване на лешоядите, в редица мерки на Световния съюз за защита на природата (IUCN) и други стратегически документи и се изпълняват по проекти на различни финансови инструменти.

Споделяне

Още от Бизнес