ЕП одобри засиления контрол върху токсичните химикали в индустрията

ЕП одобри засиления контрол върху токсичните химикали в индустрията

Европейският парламент одобри постигнато от европейските правителства споразумение във връзка с контрола върху използването на токсични химикали в индустрията.

Директивата влиза в сила през 2007 г. и изисква фирмите да доказват безопасността на химикалите, използвани за производството на различни продукти – от автомобили до дрехи.

Изменението в регулацията, което съдържа компромисния текст за целия законодателен пакет, бе прието в сряда с 529 гласа "за", 98 "против" и 24 "въздържали се". До него се стигна след редица спорове между екологичните организации и бизнеса.

Страните от ЕС ще имат време до 2018 г. да приложат изцяло новите правила.

Системата на регистрация, оценка и оторизация на химикалите (Reach) изисква от фирмите да предоставят списъци с използваните химикали, както и евентуалните рискове от тях.

Във Финландия ще бъде създадена специална агенция, която да контролира начина, по който фирмите оценяват близо 30 000 използвани химикала.

Като начало регистърът ще се съсредоточи върху най-токсичните материали и онези, които се прилагат най-масово.

Производителите трябва да представят план за замяна на най-опасните химикали, които обаче няма да бъдат забранени незабавно, както се надяваха природозащитниците. Където не съществува алтернатива, производителите ще трябва да представят план за изследване и развитие, чиято цел ще бъде да се намери заместител.

Текстът съдържа клауза за преглед след шест години, на основата на най-новите научни изследвания, да се реши дали ендокринно разрушаващи вещества трябва да се включат в списък с вещества, които могат да бъдат оторизирани само след анализ на социоикономическите им ползи. 

ЕС смята, че новата регулация ще подобри стандартите за безопасност на химикалите, докато лобитата на екоорганизациите са недоволни, че ЕС се е поддал на натиск от страна на бизнеса.

Проектодирективата за безопасността на химикалите беше предложена от Европейската комисия (ЕК) през октомври 2003 г., за да замести около 40 законодателни текста и да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда. Приблизително 30 000 химикали ще бъдат тествани, за да се оцени риска от тях за хората и природата. Около 3 000 опасни вещества ще бъдат подложени на строга процедура по оторизация без гаранция за тяхната бъдеща употреба и продажба.  Заместването на най-опасните вещества ще е задължително, когато съществуват алтернативи. 

Новата агенция за контрол на химикалите ще започне работа от 1 юни 2008 г.

 

Споделяне

Още от Бизнес