ЕС прие общи ядрени правила

Европейският съюз въведе общи задължителни правила за ядрена сигурност, на които трябва да отговарят всички настоящи и бъдещи атомни централи на територията на общността, след като прие в четвъртък дълго подготвяната директива за ядрената сигурност. Досега безопасността на ядрените мощности се контролираше от Асоциацията на европейските ядрени оператори и на Международната агенция за атомна енергия.

Според документа страните членки трябва да разработят, ако вече не са сторили това, национални планове за ядрена сигурност и да гарантират извършването за независими оценки за състоянието на сигурността в ядрените инсталации.

Директивата за ядрената сигурност ни дава законова сигурност по отношение на отговорностите и предоставя засилени гаранции за гражданите на Европейския съюз. Документът очертава задължителни правила за повишаване на ядрената сигурност, както по отношения на работещите в АЕЦ, така и на обществото като цяло. Засилването на ядрената сигурност е отговорност не само за Европейския съюз, а и за света, не само за нас, а и за бъдещите поколения, отбеляза комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс.

С приемането на Директивата за ядрената сигурност Европейският съюз става първата голяма регионална сила в света, разполагаща с ядрени инсталации, която приема задължителни правила по ядрената сигурност

Споделяне

Още от Европа