ЕС съди България заради липса на връзка с Търговския регистър (обновена)

Министър Янаки Стоилов заяви, че е предприел мерки и през януари 2022 г. ще бъдат проведени тестове за свързване на регистъра

ЕС съди България заради липса на връзка с Търговския регистър (обновена)

Брюксел предяви в четвъртък иск срещу България пред Съда на ЕС. Четири години страната ни е потъпквала европейското право и принципите на общия пазар и не е свързва своя национален търговски регистър със система BRIS.

BRIS позволява фирмена информация за конкретно дружество да се търси едновременно във всички държави членки на ЕС и осигурява прозрачност за субектите на пазара. Наред с това BRIS благоприятства привличането на чужди инвестиции, защото инвеститор от една страна на ЕС може чрез системата безпрепятствено да провери фирменото досие и финансови отчети на фирма, която се кани да придобие в друга страна-член на общността. Действията на Европейската комисия идват след много писма и предупреждения главно до кабинета "Борисов", които са останали без вземане на адекватни мерки.

Голямо забавяне

Крайният срок, в който България трябваше да се свърже с BRIS, беше до 8 юни 2017 г. Повече от 4 години след изтичането на този срок България все още не е свързана със системата, като са неглижирани редица предупреждения. В детайли, на 2 юли 2020 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо на България с препоръка да осъществи връзка. На 18 февруари 2021 г. комисията издаде последващо мотивирано становище срещу България, но действия от кабинета "Борисов" не бяха предприети.

"В резултат на това нито една от функциите на BRIS не е налична по отношение на българските дружества", посочват директно от Еврокомисията.

Какво не работи?

По-конкретно, несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества, за компании от ЕС и осигуряването на прозрачност за гражданите.

Освен това без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества. А също и при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества.

Връзка със системата не бяха осъществили и Франция и Ирландия. През юли 2020 г. ЕК им изпрати официални уведомителни писма и тези страни предприеха необходимите мерки. Затова ЕК реши да прекрати производствата за установяване на неизпълнение на задължения срещу двете държави членки.

Част от информацията не е безплатна

Проверка на Mediapool показа, че до платформата BRIS, която позволява да се търси фирмена информация едновременно във всички страни на ЕС, достъп може да има всеки гражданин, но част от информацията не е безплатна. Безплатна е основната информация за фирмата, видът на дружеството, посочва се адреса на компанията и съответния ѝ идентификационен номер.

Достъпът до документи все още не е напълно интегриран, но системата посочва колко ще струва тази услуга.

Например, ако се установи, че дадена фирма е със седалище в Германия, таксата за справка за актуалното състояние на фирмата струва 4.50 евро, таксата за достъп до списъка на акционерите е 1.50 евро, толкова се иска и до достъп до годишен финансов отчет. Системата посочва размера на таксата и уточнява, че през нея не може да се направи покупка, а това може да стане през националния търговски регистър на съответната страна.

Таксите за достъп до регистрите на отделните държави обаче са различни.

Янаки Стоилов: Работя активно по проблема, от януари 2022 г. ще проведем тестове за свързване на регистъра

От министерство на правосъдието коментираха в четвъртък, че от встъпването в длъжност настоящият ръководен състав, е започнал работа по проблема за липсващата връзка с търговските регистри на страните от ЕС.

През юни 2021 г. министър Янаки Стоилов е информирал комисаря по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Дидие Рейндерс за предприеманите конкретни действия за преодоляване на натрупаното от 2017 г. насам закъснение.

"Министерството на правосъдието предприе спешни мерки като изготви техническа спецификация, проведе процедури и сключи договор, който вече се изпълнява, с предмет "Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици", посочиха в детайли оттам.

Новото ръководство на Агенция по вписвания изготви детайлен график за изпълнение на дейностите по изработване на софтуера, като същият ще бъде готов до края на тази година.

На тази основа от януари 2022 г. ще бъдат проведени задължителните интеграционни тестове за свързване на българския регистър с европейските регистри.

При успешно завършване на тези дейности, това ще бъде изтъкнато като основание за прекратяване на процедурата.

Споделяне

Още от Бизнес