ЕС улеснява събирането на неплатени пътни такси

ЕС улеснява събирането на неплатени пътни такси

Държавите от ЕС искат да улеснят проследяването на собствениците на чуждестранни превозни средства с неплатени пътни такси чрез взаимно предоставяне на достъп до националните данни за регистрация на превозни средства.


Съветът на ЕС съобщи в четвъртък, цитиран от БТА, че е приел общ подход по променени правила за електронно пътно таксуване, които включват правно основание за подобен обмен на данни.


Възможните административни или правни последици ще зависят от националното право на държавата, в която не е била платена пътната такса.


Новите правила биха подобрили и съвместимостта на електронните системи за пътно таксуване в ЕС чрез премахване на административните пречки, например местните технически изисквания, и чрез предоставяне на по-лесен достъп на доставчиците на услуга за електронно пътно таксуване до пазара за събиране на тези такси.

 

Целта е участниците в движението да могат да пътуват в ЕС и да плащат електронните пътни такси чрез оперативно съвместими бордови устройства, с един договор и една фактура.

Споделяне

Още от Европа