Европа омаловажава ирландското "не"

По-малко от 30 минути бяха необходими на Петнайсетте, за да заобиколят ирландското "препятствие", по израза на ръководителя на френската дипломация Юбер Ведрин. Отговорът на министрите на външните работи от ЕС на отказа на ирландците да одобрят Договора от Ница бе накратко следният: да гласуват отново и повече да не говорим за това!

И дума не може да става за ново обсъждане на договора, сключен с толкова мъка през декември 2000 г. "Досадно е, достойно е за съжаление, разочароващо е, но не е непреодолимо. Не си струва да възприемаме драматичен тон", подчерта Ведрин. Интересно дали реакцията би била същата при евентуален отрицателен вот във Франция или Германия?

В приетата вчера в Люксембург декларация Съветът на министрите, "зачитайки волята на ирландския народ", официално изключи "всякаква възможност за ново обсъждане на текста, подписан в Ница". Както посочи френският министър по европейските въпроси Пиер Московиси, правителствата от ЕС остават убедени, че документът от Ница е "най-добрият възможен компромис при сегашното състояние на Съюза".

Нови преговори по текста би означавало за Петнайсетте да признаят, че са сгрешили. В декларацията се подчертава, че "ратификационният процес ще продължи на основата на този текст и в съответствие с предвидения график", тоест до края на 2002 г., за да може присъединяването на първите източноевропейски страни да започне след януари 2003 г.

Четиринайсетте партньори на Дъблин благородно изразиха готовност да направят няколко уточнения, които да успокоят ирландците по време на втория референдум, който ирландските власти обещаха да свикат.

Засега Ирландия не е отправила никакво конкретно искане. "Това е предварително обсъждане, не съм дошъл тук с готово решение", каза в свое оправдание ирландският външен министър Брайън Коен.
"Трябва да им дадем време", съгласи се Пиер Московиси. Защото наистина не е лесно да се анализират причините за ирландското "не". "Избирателите може би не са имали ясна представа за въпроса, който им се поставя", предположи председателят на Европейската комисия Романо Проди.

Ведрин пък отдава масовото "не " на нежеланието на ирландците да се включат в европейската отбранителна политика /Ирландия обещава да предостави 1000 души на бъдещите европейски сили за бързо реагиране/, а така също на страха от предвиденото уеднаквяване на данъчното законодателство и на отсъствието на термина "религиозно наследство" в Хартата на ЕС за основните права.

Според Ведрин ирландците вероятно смятат, че Договорът от Ница "твърде бързо отива твърде далеч". Той е убеден, че ако Дъблин организира другояче кампанията, при повторния референдум договорът от Ница ще бъде одобрен. Проди пък призна, че европейските правителства също имат известна вина с думите: "Водим безкрайни разговори и гражданите се чувстват все по-откъснати от ЕС". Дотук със самокритиката. Ирландците да се оправят сами, а ЕС ще продължи да следва пътя си.

Френските представители се възползваха от срещата, за да отхвърлят възможността за референдум във Франция, както настоява председателят на Съюза за френска демокрация Франсоа Бейру.
"За нас е по-важно да се концентрираме върху дебата за бъдещето на Европа", от който през 2004 г. може да се роди евентуална Европейска конституция, обясни Московиси. Тя вече би могла да бъде подложена на референдум.

Още от Европа

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: