Европа смята да осигури 100 млрд. евро публични инвестиции в електрониката

Европа смята да осигури 100 млрд. евро публични инвестиции в електрониката

Нова европейска стратегия смята да мобилизира 100 млрд. евро нови частни инвестиции в сектора на електрониката със започваща в четвъртък кампания в подкрепа на координирани публични вложения в микро- и наноелектрониката като например производството на полупроводниковите елементи и компютърните интегрални схеми.

"Останалите вече инвестират усилено в компютърни интегрални схеми и Европа не може да си позволи да изостава“, заяви по този повод заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус. Според нея за целта е нужно “бързо и ефикасно да се координират публичните инвестиции съответно на равнищата на ЕС, на държавите членки и на регионите."

Според ЕК развитието на електрониката е от особена важност за икономическия растеж и разкриването на работни места, тъй като секторът дава базови технология за всички останали отрасли - от енергетиката до автомобилостроенето и здравеопазването.

"Аз искам производството на интегрални схеми в Европа да се удвои и делът му в световен мащаб да нарасне на около 20 %. Аз искам в Европа да се произвеждат повече интегрални схеми, отколкото в Съединените щати. Това е реалистична цел, при условие че инвестициите се насочват рационално", допълва Нели Крус.

Новата европейска стратегия предвижда по-големи и по-координирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации, както и засилване на връзките между европейските клъстери по електроника в следващите седем години.

Фокусът ще е поставен върху поевтиняване на интегралните схеми (преминаване към използване на силициеви пластини с размер 450 mm като суровина за производството им), повишаване на тяхната производителност чрез миниатюризация (т.нар. направление "Още Мур"), диверсификация на функциите им (т.нар. направление "Повече от Мур"),

"Благодарение на тази стратегия европейската промишленост ще може по-лесно да преобразува инженерните иновации в технологии с търговска реализация", каза още Крус.

В стратегията за развитие на електрониката се посочва още, че секторът е важен защото микро- и наноелектронните елементи и системи са в ядрото както на цифровите продукти и услуги, така и на иновациите и конкурентоспособността на всички значими сектори на икономиката. Благодарение на електронните елементи съвременните коли, самолети и влакове са по-безопасни, по-енергийноефективни и по-удобни. Същото се отнася и за такива крупни сегменти, каквито са медицинското оборудване и оборудването за здравеопазването, домакинските уреди, енергийните мрежи и системите за сигурност.

Според данните на ЕК от 2000 г. насам секторът на електрониката в Европа отбелязва среден годишен растеж от 5 %. В момента той осигурява пряко работа на 200 000 души и непряко подпомага заетостта на един милион души, като все още се усеща недостиг на квалифицирани специалисти.

Новата стратегия ще принесе ползи за всички икономически сектори в Европа, тъй като свързаните с електрониката продукти и услуги съставляват най-малко 10 % от БВП, смятат в Брюксел.

Споделяне

Още от Европа

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?