Европарламентът иска край на "програмираното остаряване" на стоки и софтуер

Депутатите настояват за по-дълготрайни, по-лесни за ремонт и подлежащи на модернизиране стоки

Европарламентът иска край на "програмираното остаряване" на стоки и софтуер

В специална резолюция Европейският парламент поиска да се сложи край на т.нар."програмирано остаряване" за материални стоки и софтуер и предложи мерки за насърчаване производството на продукти с по-дълъг жизнен цикъл.

Според евродепутатите Европейската комисия, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени материални стоки и софтуерни продукти, които да се ремонтират по-лесно и да полежат на модернизиране.

Те призовават основните компоненти на продуктите да не са твърдо фиксирани и да има повече достъпни резервни части.

Искането си парламентът аргументира с проучване на Евробарометър, според което 77% от потребителите в ЕС са заявили, че биха предпочели да се опитат да поправят повредените стоки, вместо да закупуват нови. Въпреки това, потребителите са заменили или изхвърлили продуктите, тъй като разходите за ремонт са били прекалено високи за предлаганата услуга.

Резолюцията беше приета с 662 гласа "за" срещу 32 "против", 2 "въздържал се".

Конкретните препоръки

За да бъде постигната целта за по-здрави, по-лесни за ремонт и по-качествени продукти Европейският парламент включи в резолюцията си серия препоръки.

Една от тях е да бъдат установени критерии за минимална устойчивост за всяка категория продукти още от момента на проектирането им.

В случай, че ремонтът на продукт е по-дълъг от един месец, следва да се удължи гаранцията му с времето, необходимо за извършване на поправката.

Държавите членки трябва да създадат подходящи стимули за насърчаване за производство на устойчиви и подлежащи на поправка продукти, да стимулират ремонтните дейности и продажбите на стоки втора употреба. Освен всичко друго, това ще осигури повече работни места и ще намали отпадъците.

Потребителите трябва да имат възможност да ползват услугите на независимо лице, извършващо ремонтни дейности. Това означава да отпаднат технически, свързани с безопасността или софтуерни решения, които не позволяват ремонтните дейности да се извършват от лица, различни от одобрените предприятия или органи.

Основни компоненти като акумулатори и светодиоди не бива да са твърдо фиксирани, освен ако това не е обосновано от съображения за сигурност.

Резервните части, които са необходими за правилното и безопасно функциониране на стоките, трябва да се предоставят на цена, която е съизмерима с естеството и продължителността на живот на продукта.

Евродепутатите поискаха да се въведе определение на равнище ЕС за "програмирано остаряване" на материални стоки и софтуерни продукти, да се създаде система, която би могла да проверява и открива програмираното остаряване, както и подходящи възпиращи мерки по отношение на производителите.

Парламентът призовава ЕК да разгледа възможността за въвеждане на европейски етикет на доброволна основа, който да обхваща, по-специално: дълготрайност, екопроектиране, възможности за подобряване в съответствие с техническия прогрес и възможности за поправка.

Евродепутатите предлагат да се създаде брояч за употребата върху най-важните стоки за масово потребление, и по-специално големите електродомакински уреди.

"Трябва да възстановим възможността за поправка на всички продукти, които излизат на пазара. Трябва да направим така, че батериите вече да не са залепени за продукта, а са закачени по начин, който да не налага изхвърлянето на телефона, когато батерията е развалена. Трябва да направим, така че потребителите да знаят колко трае един продукт и как може да бъде поправен той", заяви френският депутат от Зелените Паскал Дюран, който бе докладчик по темата.

Споделяне

Още от Европа