Европарламентът отново ще призове за приемането на България и Румъния в Шенген

Европарламентът отново ще призове за приемането на България и Румъния в Шенген

Европейският парламент ще обсъди на сесията си в Страсбург утре доклад за състоянието на Шенгенското пространство, в който за пореден път се призовава за приемането на България и Румъния в зоната без гранични проверки, предаде БТА в понеделник.

Докладът разглежда въпроса с възстановените граници между държави в Шенген от 2014 г. насам. В документа се посочва, че тези действия са били предприети "по-скоро с усещането" за заплахи за обществения ред и вътрешната сигурност покрай движението на хора и с тероризма, с броя на търсещите убежище и на незаконните мигранти, "а не със сериозни данни за действителното наличие на сериозна заплаха или с действителния брой на пристигащите".

Според доклада възстановяването на граничните проверки подронва доверието в европейските институции и носи катастрофални последици за икономиките на държавите в ЕС. Цитирани са оценки за разходите - до 20 милиарда евро еднократно и два милиарда евро годишно за поддръжката на възобновените проверки. Отбелязва се, че европейските държави са изградили над 1200 километра стени на стойност поне половин милиард евро.

 

Шенгенското пространство е на кръстопът, отчита ЕП и осъжда продължаващото повторно въвеждане на гранични проверки, както и изграждането на физически прегради между държавите в пространството.

Също утре ЕП ще обсъди доклад за предложените промени в правилата за командироването на работници. Пред март бе постигнато първоначално споразумение сроковете за командироване да бъдат намалени наполовина, а след изтичането им изпратените в чужбина служители да получават заплащане, равно с това на местните работещи в дадената област, като внасят и същите данъци и осигуровки в приемащата държава.

Според доклада минималните ставки на заплащане засега показват значителни различия за командированите и местните работници в приемащите държави - от 10 до 50 процента, като така се нарушават еднаквите условия на съревнование между дружествата. Отбелязва се, че 14 парламента в ЕС вече възразиха срещу подобни промени. ЕП отчита, че "свободата на предоставяне на услуги е един от основните принципи на правото на ЕС, (но) тя не е неограничена".

Тази вечер ЕП ще се запознае с доклад от наблюденията на Европейската комисия в областта на правосъдието. Отчита се, че националните съдилища са съдилища на ЕС и производствата в тях трябва да осигуряват безпристрастност, справедливост и ефикасност. В доклада се отбелязва, че подобряването на съдебната ефикасност може да доведе до по-бърз растеж на икономиката, а усещането на дружествата за независимостта на съдебната власт може да доведе до повишен растеж на производителността. Когато съдебните системи осигуряват ефективно упражняване на правата, има по-голяма вероятност кредиторите да отпускат заеми, намаляват се разходите по сделките, пише в документа.

Споделяне

Още от Европа