Фермери получиха над половин милион лева за намалено производство на краве мляко

Фермери получиха над половин милион лева за намалено производство на краве мляко

Животновъди, които са свили производството си на краве мляко в последните три месеца на 2016 г., получиха 522 хил. лв. компенсации по първия транш от европейската схема за намаляване на добива, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" в четвъртък.

Фермерите трябваше до 14 февруари да докажат пред фонда, че през месеците октомври, ноември и декември 2016 г. действително са намалили количеството на доставките си на краве мляко към първи изкупвачи спрямо същите месеци на 2015 година.

Фермерите трябваше представят заявление по образец, към което да приложат документи, удостоверяващи общото количество краве мляко, предадено на изкупвачи за периода.

От 304 одобрени в първия етап на схемата животновъди, заявления за плащане в определените срокове подадоха 226 стопани. Те заявиха намаление на производството общо с 5 246 тона краве мляко. Към момента са изплатени субсидии по 88 от подадените заявления, останалите 138 са подготвени за плащане или са в процес на извършване на проверки на място от ДФ "Земеделие“.
 
Подпомагането по Схемата за намаляване на производството на краве мляко е 0.14 евро/кг за одобрения обем. Конкретният размер на подпомагане се изчислява съгласно условията на делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията.

От фонда припомниха, че срокът за подаване на заявленията за плащане по схемата за втория период на намаление изтича на 17 март.

Споделяне

Още от Бизнес