Фермерски субсидии за 17,5 млн. лв. утвърди фонд “Земеделие”

Фермерски субсидии за 17,5 млн. лв. утвърди фонд “Земеделие”

От 25 април Държавен фонд “Земеделие” започва набирането на заявления от птицевъди за подпомагане на изхранването на пернатите и за компенсиране на фермерите заради птичия грип. За целта ще бъдат разпределени над 7 млн. лв., съобщиха в четвъртък от Министерството на земеделието и горите.

По утвърдената финансова линия за подпомагане изхранването на животните и птиците от Националния генофонд фонда се предвиждат 3 555 481 лв. За контролираната част на популацията са заделени 2 027 543 лв., а за подпомагане на земеделските производители с оглед затрудненията, които изпитват поради появата на птичи грип – 1,5 млн. лв.

Одобрен е и нов финансов механизъм за субсидиране на млекопроизводителите и начините за финансово подпомагане на зеленчукопроизводителите – на пипер и домати, през 2006 г.

Субсидии от 9 млн. лв. ще се разпределят за млекарите, като от подпомагането вече ще се възползват и производителите на козе мляк, които ще получават 7 ст./литър. За краве, биволско и овче мляко се запазват сегашните нормативи на литър. Остава и допълнителната стотинка за качествено мляко от района на Родопите, Северозападна България и Странджа-Сакар. Субсидия за количеството /литри/ произведено качествено мляко, ще получат земеделски производители с над 10 крави във фермата за срок от 6 месеца, като отпада прилаганата досега горна граница на дневна млечност от крава до 18 литра.

Земеделските производители с по-малко от 10 крави в стадата, ще бъдат подпомогнати с еднократна сума от 80 лв. на крава за годината. Сумата ще се изплати два пъти през годината през 3 месеца.

За финансово подпомагане на зеленчукопроизводството през 2006 г. са предвидени 1,5 млн. лв. Ще се прилага механизма за единно плащане на декар. До 12 май трябва да се подаде намерение за участие в Целевата субсидия за подпомагане производството на домати и пипер, реколта 2006 г., в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. В документа земеделските производители следва да посочат размера на площите, които ще засеят и да идентификация на площите, които обработват. Изплащането на субсидията за размера на реално засетите площи, ще става след извършена проверка от съответните структури на министерството, която да установи, че площите реално са засети.

Споделяне

Още от Бизнес