Филчев крие две години делото срещу Бриго

Делото за унищоженото досие на банкера Атанас Тилев, по което обвиняем е ген. Бриго Аспарухов, трябва да се насрочи за ново разглеждане от Софийския военен съд. С отпадането на депутатския имунитет на Аспарухов са отстранени пречките за придвижване на наказателния процес срещу него, обяви днес Върховният касационен съд (ВКС). Проверка, наредена от шефа на ВКС Иван Григоров е установила, че от около 2 години делото срещу бъдещия съветник на Симеон в подчинената на Никола Филчев Върховна касационна прокуратура.

Към момента Бриго Аспарухов е подсъдим, според заместник-председателят на Върховния касационен съд Румен Ненков, цитиран днес от БТА.

Досието на бизнес партньора на Симеон Сакскобургготски - Атанас Тилев като секретен сътрудник на разузнаването в Държавна сигурност под псевдоним "Румянцев" е унищожено през 1993 г. Това става по заповед на Бриго Аспарухов като директор на Националната разузнавателна служба - наследник на Първо Главно управление на ДС. През 2001 г. Аспарухов е обвинен по член 387, алинея З от Наказателния кодекс - за умишленото унищожаване на агентурното досие на Тилев. Това е тежко престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от 3 до 8 години.

През 2001 година Софийската военно-окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийския военен съд с обвиняем Бриго Христофоров Аспарухов и е образувано наказателно от общ характер дело номер 196/2001 г., съобщиха днес от ВКС. На 14 май 2001 г. Софийският военен съд е прекратил производството по делото и го е върнал за допълнително разследване. Това определение е обжалвано от Военната прокуратура пред Военно-апелативния съд. При разглеждането на делото в тази инстанция съдът е констатирал, че подсъдимият Аспарухов е избран на 17 юни 2001 г. за народен представител, поради което съдът е прекратил производството, тъй като обвиняемият вече се ползва с депутатски имунитет. Този извод на Военно-апелативния съд е протестиран пред Върховния касационен съд от военната прокуратура и е образувано дело номер 433/2001., се казва още в съобщението на ВКС от днес.

Делото е спряно, но обвинението не отпада

Аспарухов няма право на достъп до класифицирана информация

Бриго Аспарухов няма право да получи сертификат за работа със секретна информация, става ясно след съобщението на Върховния касационен съд, че делото за унищоженото досие на Тилев не е прекратено, а само временно спряно. Според закона за защита на класифицираната информация, разрешения за достъп до защитени данни се издават, ако "срещу лицето няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер". Ако все пак Аспарухов бъде назначен за съветник на премиера, той няма законно право да чете материали с гриф за защита.

На 10 декември 2001 г. състав на ВКС е отменил изцяло определението на Военно-апелативния съд за прекратяване на делото. Вместо това ВКС постановява: "Спира наказателното производство с обвиняем Бриго Христофоров Аспарухов. Решението не подлежи на обжалване". В мотивите си ВКС приема, че според закона и правната литература прекратяването поставя край на процесуалното развитие на делото, обвиняемият престава да бъде обвиняем, отпадат всички принудителни и ограничителни мерки, взети спрямо него.

Спирането на обвинението и на процеса, обаче не означава край на тяхното развитие, обвинението не отпада, обвиняемият и другите участници в процеса запазват своето положение, своите права и задължения, а е преустановена само възможността за действия по движение на делото. След като се отстрани пречката за движение на процеса, той възстановява своето развитие до приключването му по съответния ред.

ВКС е върнал делото на Софийския военен съд, където то трябва да стои до отпадане на основанието (депутатския имунитет на Бриго Аспарухов) за спиране. След отпадане на имунитета, т.е. от 16 септември 2003 г., на подсъдимия делото трябва да се насрочи за ново разглеждане от Софийския военен съд, става ясно от съобщението на ВКС.

Междувременно с писмо от 19 декември 2001 г. до председателя на Военния съд - София, Върховната касационна прокуратура е поискала съдебното дело срещу Бриго Аспарухов за т. нар. послужване. В такива случаи след като прокуратурата си послужи с делото то задължително трябва да бъде върнато в съда. До този момент делото не е дошло обратно в съда и на ВКС не е известна неговата съдба.

Върховният съд констатира, че делото срещу Бриго Аспарухов се намира в стадия на съдебното производство. Ако то е прекратено от друга институция, това е в нарушение на закона. Никой орган или институция извън съда не може да се произнася по едно спряно от съда дело, включително и да го прекратява. Това е единствено в прерогативите и компетенциите на съда, пише в съобщението на ВКС.

На 16 септември Аспарухов подаде оставка от парламента и остана без депутатски имунитет, за да бъде назначен за съветник по въпросите на специалните служби в политическия кабинет на премиера Сакскобургготски. На 18 септември главният прокурор Никола Филчев отказа да отговори на журналистически въпроси дали ще възобнови делото срещу Аспарухов, но надълго и широко говори как институциите не се борят с корупцията. Заместникът му Христо Манчев заяви обаче, че въпреки отпадането на депутатския имунитет на Бриго Аспарухов "няма нови обстоятелства, които да налагат възобновяването на делото срещу него". Манчев твърдеше, че не са му известни причините за спиране на делото. "Мотивите на постановлението не съм чел, трябва да се провери, но трябва да са налице законовите изисквания, за да може да се процедира по закон", предположи Манчев.

Говорителят на ВКП Николай Марков заяви днес, че е събрал журналистическите въпроси и "ще ги предаде на компетентния прокурор, който да даде компетентен отговор на медиите". Понеже времето напредна, това вероятно няма да стане днес, каза Марков. От липсата на отговор днес става ясно, че е два ли не през изминалите 12 дни никой в прокуратурата не е разгърнал делото срещу Бриго Аспарухов, за да прочете законно ли е спряно или не.

Обвинителният акт: С унищожаването на досието Аспарухов е целял имотна облага

Като е унищожил досието на своя приятел от детството Атанас Тилев, о.з. генералът е целял "да набави за себе си имотна облага", след като бъде освободен от длъжността на директор на НРС, се казва в Обвинителния акт, подписан от прокурор Кирилов от Софийската Военноокръжна прокуратура.

От счетоводна експертиза по делото "е видно, че за периода от 25 юни 1997 г. до м.март 2001 г. обвиняемият о.з. ген. Бриго Аспарухов за участието си в управителните органи на търговските дружества "Дару кар" ООД, застрахователно и презастрахователно дружество "Витоша" АД, "Лазурит-94" ООД и "Дару финанс" ЕООД е получил общо 1783,02 деноминирани лева, а дъщеря му Светла Бригова Аспарухова от назначаването и по трудов договор в "Лазурит-94" ООД през м. август 1998 г. до м. март 2001 г. - 13010 деноминирани лева".

С унищожаването на 5-те тема то делото на банкера са нанесени тежки последици за НРС, които се изразяват в намаляване на архивния фонд на службата от документи с поверителен характер и уронване престижа на НРС като държавна институция, пише още в обвинителния акт.

Според прокурора, Аспарухов е превишил властта си и е нарушил Постановление №61 на МС от 1991 г. за опазване на явната и поверителната документация в България без да са изтекли задължителните срокове за съхранението му. Досието е трябвало да бъде пазено докато Тилев навърши 75 години, се отбелязва още в обвинителния акт.

По време на множеството си медийни изяви в последните дни Бриго Аспарухов изтъкна, че се отказва от депутатския си имунитет, защото е сигурен в невинността си. Той обаче отказваше да коментира връзката си с Тилев - какво толкова имал приятел, който станал бизнесмен. Същият този бизнесмен обаче, според информация на Софийската градска прокуратура, също е обвиняем - срещу него е внесен обвинителен акт за източването на бившата Банка за земеделски кредит.

Споделяне

Още от България