Финансовите бонуси за едни ВУЗ обричат на мизерия други

Финансовите бонуси за едни ВУЗ обричат на мизерия други

За да се осигурят бонуси за някои приоритетни университети през следващата година, финансирането на други висши учебни заведения ще бъде драстично намалено. И бонусите, и намаленията обаче ще се бъдат в рамките на вече орязаните през тази година с 20% пари за висшето образование, които се запазват като размер и догодина. Това става ясно от проектобюджета за следващата година, изпратен от Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ до висшите училища.

През тази година субсидиите на ВУЗ-овете и БАН бяха намалени с една пета, което ги постави на ръба на оцеляването. След актуализацията на бюджета тази година общата субсидия на висшите училища и БАН стана 367 млн. лв. В предложения проект на бюджета за 2011 г. тя е около 371 млн. лв. или приблизително с 3.3 млн.лв. повече.

Като част от “разтърсващата реформа“ във висшето образование, просветният министър Сергей Игнатов обеща през август, че в бюджета за следващата година ще бъдат предвидени пари за бонуси на университетите с добър научен потенциал и висок рейтинг. Освен това за инженерните специалности и ветеринарната медицина щял да се повиши коефициентът, по който се умножава базовата издръжка на един студент, и така финансирането за тези специалности също ще се увеличи.

Сега се вижда, че привилегировани са ВУЗ-овете с инженерни специалности и военните училища. За сметка на това са намалени парите на медицинските и икономическите университети.

Обобщеният анализ показва, че за 21 университета ръстът на субсидията варира от 15 хил. лв. до 1.419 млн. лв., а за 16 висши училища има намаление на субсидията от 70 400 лв. до 1.408 млн. лв.

С най-голямо повишение на средствата е Техническият университет в София – 1.4 млн. лева. Техническият университет във Варна ще влезе с близо половин милион лева повече спрямо сегашния си бюджет, а този в Габрово – допълнително 155 хил. лева. Химико-технологичният университет в София също получава близо половин милион лева отгоре спрямо тази година. Очакванията са той и Техническият университет да се обединят под една шапка. Лесотехническият университет получа 580 000 лева повече, а Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – 595 000 лева. Минно-геоложкият университет ще получи с 211 000 лева повече.

Незнайно защо сред привилегированите университети е и Военната академия “Г.С. Раковски“, която ще получи с 1.7 млн. лева повече. На военния университет “Васил Левски“ във Велико Търново субсидията се увеличава с половин милион лева, а на висшето военноморско училища “Н.Й. Вапцаров“ със 796 000 лева.

Увеличение ще има и в бюджета на Софийския университет “Климент Охридски“, който тази година беше драстично засегнат от орязаните средства и се подготвя за протести. Догодина той ще получи 33.8 млн. лева или с близо 600 000 лева повече.

Бюджетът на другия голям университет УНСС обаче ще бъде орязан с 882 000 лева. Намаление има и в бюджетите на другите икономически университети – Стопанската академия в Свищов и Икономическия университет във Варна.

Най-силно орязан е бюджетът на Медицинския университет в София. Неговата субсидия ще бъде намалена с 1.8 млн. лева. На медицинските ВУЗ-ове във Варна, Пловдив и Плевен парите ще бъдат свити съответно с 283 000 лева, 616 000 лева и 541 000 лева.

Голямо намаление в бюджета ще има и Националната спортна академия, която ще получи със 725 000 лева по-малко.

Училищата по изкуства също са ощетени. С по около 150 000 лева се намаляват субсидиите на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов“, музикалната академия “Панчо Владигеров“ и Националната художествена академия.

БАН ще получи същата субсидия от 59.7 млн. лева, както след орязването на парите през тази година. За да просъществува през следващата година, академията ще трябва да редуцира още персонала си, защото само фонд “Работна заплата“ е 72 млн. лв. През тази година академията започна да се самореформира и пенсионира 500 души като на тяхно място назначи около стотина млади учени. Бюджетът за следващата година обаче налага още икономии.

През лятото от БАН предупредиха, че заради намалената субсидия са възможни неточни метеорологични прогнози, спиране на системите за ранно предупреждение за природни бедствия, влошаване качеството на прогнозите, които се подават към гражданската и военна авиация, както и неточност при експертизите за ядрена безопасност.

Становището на синдикатите е, че в бюджета за 2011 г. трябва да се предвидят допълнителни средства за компенсиране на обучението на студентите за последните четири месеца на предходната година, тъй като финансовата година не съвпада с учебната година. Така от септември до декември новоприетите в повече студенти за поредна четвърта година ще се обучават без осигурените от държавата средства в бюджетите на ВУЗ-овете.

И в проекта за бюджет 2011 г. няма да се изпълни ръста на субсидията за научна дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), а именно не по-малко от 10% спрямо субсидията за издръжка на обучението, което и до сега си беше нарушение на Закона от страна управляващите.

Споделяне

Още по темата

Още от България