Германия с 0,4% растеж през второто тримесечие и с бюджетен излишък 21,1 млрд.

Икономическият растеж на Германия е бил 0,4 на сто през второто тримесечие - умерено ускоряване на темпа главно благодарение на засилването на износа, потвърди германската статистическа служба Дестатис (Destatis), цитирана от Франс прес.

Потвърдените данни със сезонна корекция съвпадат с първоначалната оценка, обявена в средата на август след растежа от 0,3 на сто през първото тримесечие. Анализаторите очакваха по-уверено ускоряване на германската икономика.

Германският износ се е възползвал особено много от отслабването на еврото спрямо долара, въпреки засилващите се напоследък безпокойства за конюнктурата в Китай.

В същото време от вътрешността на страната постъпват противоречиви сигнали - частното потребление е нараснало с незначителните 0,2 на сто, а държавните инвестиции - с 0,3 на сто, докато инвестициите в оборудване са намалели с 0,4 процента през второто тримесечие спрямо първото.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 1,6 процента. Германското правителство очаква за тази година икономически растеж от 1,8 на сто след 1,6 на сто през 2014 година.

Същевременно Германия отчете бюджетен излишък от 21,1 милиарда евро (24,4 милиарда долара) за първото полугодие благодарение на повишените приходи от данъци, стабилния пазар на труда и силния растеж на износа, предаде ДПА.

Износът през второто тримесечие е нараснал с 2,2 процента, а вносът - с 0,8 на сто спрямо предходното тримесечие. Разликата между износа и вноса е допринесла 0,7 процентни пункта към БВП и е основна движеща сила в отчетния период, отбелязва статистическата служба.

Германското бизнес доверие отчете днес изненадващо повишение за август, като ръководителите на компании в най-голямата европейска икономика са пренебрегнали несигурността около Гърция и опасенията от последиците за световната икономика от забавянето на растежа в Китай. Мюнхенският икономически институт Ифо (Ifo) съобщи, че неговият индекс се е повишил за втори пореден месец до 108,3 пункта за август спрямо 108 пункта през юли. Анализаторите очакваха спад до 107,6 пункта.

Германската икономика остава стабилна на фона на бурната световна икономика, посочи ръководителят на Мюнхенския икономически институт Ифо (Ifo) Ханс-Вернер Зин.

Индексът се изготвя въз основа на месечно проучване сред около 7000 компании в промишлеността. Неговото повишение сочи, че най-голямата европейска икономика е пренебрегнала опасенията за перспективите на водещите световни развиващи се пазари и на първо място за Китай.

Индексът на Ифо, измерващ очакванията на бизнес ръководителите за следващите шест месеца, се е повишил повече от очакваното до 102,2 пункта, както и индексът за сегашната икономическа ситуация, който отчита нарастване до 114,8 пункта.

Споделяне