Годишната държавна издръжка на студент става 963 лева

Базовият норматив за издръжка на обучението на един студент в държавните висши училища тази година се увеличава с 8% и става 963 лв., спрямо 890 лв. миналата година. Субсидията за храната за един ден в студентски стол ще е до 3.45 лв., а за легло на ден в общежитие – до 1.15 лв. Това реши правителството на заседанието си в четвъртък. Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, ще се използват целево за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за студентите.

Неусвоената част от субсидиите за "Студентски столове и общежития" ЕАД и за "Академика" ЕАД ще отидат за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития. Отделно по бюджета на СУ "Св. Климент Охридски" ще бъдат преведени допълнително 6.6 млн. лв. за капиталови разходи. Стипендията на името на акад. Иван Дуйчев от 120 лв. става 450 лв.

За първи път с постановлението за изпълнението на бюджета ца тази година държавата гарантира по 15 лв. на ученик за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?