Годишно губим 1.3 млрд. лв. от нагласени обществени поръчки

Средните годишни загуби от "лоши" обществени поръчки възлизат на 1.3 милиарда лева или на около 2 % от Брутния вътрешен продукт на страната. Това показват представените в четвъртък резултати от проект за прозрачно управление на централното и местно ниво в България, осъществен от Института за икономическа политика, Асоциацията за мониторинг на управлението и Националната асоциация на общинските служители в България.

При това, както уточни доцент Константин Пашев от Асоциацията за мониторинг на управлението, в посочените данни не влизат загубите от ненужни поръчки. За да се изчислят и те, трябва да се извърши преглед на поръчките по целесъобразност. Не са отчетени и загубите в резултат на некачествено, лошо или недовършено изпълнение на обществени поръчки.

Проучването показва, че през 2002 година в процедури за възлагане на обществени поръчки са участвали 43 % от фирмите в България. Пет години по-късно процентът е само 10. Същевременно намалява и средният брой на фирмите, кандидатстващи за една поръчка.

Обяснението на експертите е в обезсърчаващия ефект на корупцията. По данни на Националната система за мониторинг на корупцията общо 80 на сто от представителите на бизнеса твърдят, че корупция има. Същевременно, ако през 2002 г. всяка втора фирма е давала подкуп, през 2007 г. това е правила всяка десета фирма. Това противоречие в данните обаче е привидно. То се дължи не на намаляване на корупцията, а на отпадане на "случайните играчи" при обществените поръчки.

Чрез обществените поръчки се разпределя огромен финансов ресурс - 11.1 на сто от Брутния вътрешен продукт за миналата година. Броят на сключените договори нараства средно годишно с 31 на сто. Такъв обем според специалистите е труден за контролиране, поради недостатъчния административен капацитет. Освен това средният размер на поръчките е малък, в сравнение с европейските мащаби - под 200 000 евро на договор, което допълнително натоварва контролните органи.

Освен това две трети от пазара на обществени поръчки се заемат от строителството и услугите. Това са договори и поръчки, при които е необходима сериозна експертиза, за да се установи, че изпълнението отговаря на офертата, спечелила търга.

Все още е голям делът на процедурите, които се възлагат не след търг, а чрез договаряне.

Освен това контролът върху изпълнението почти отсъства от системата за управление на обществените поръчки.

Споделяне

Още от България