Големи фирми ще получат грантове за 156 млн. лв.

Помощта ще се раздава по реда на постъпване на заявленията

Големи фирми ще получат грантове за 156 млн. лв.

И големи фирми – с оборот между 3 млн. лв. и 50 млн. лв., но регистрирани преди 1 януари 2019 г., ще получат безвъзмездна помощ по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" в размер между 30 000 лв. и 100 000 лв.

Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане условия за кандидатстване по програмата на обща стойност 156 млн. лв. Тя е предназначена за т. нар. "средни предприятия" по Закона за малките и средните предприятия, които за българските условия са по-скоро големи фирми.

Подобна програма вече тръгна за микро и малките фирми. Тя е на стойност 173 млн. лв., а подадените заявления надхвърлят ресурса с около 20 млн. лв. - 197 млн. лв. Там подпомагането е между 3000 лв. и 10 000 лв. на предприятие, а кандидатствалите фирми са около 24 000.

Както по програмата за дребния бизнес, така и при тази за големите фирми помощта ще се раздава по ред на постъпване на заявленията.

Условията към кандидатите са да декларират спад в приходите от поне 20% за някой от месеците след 1 февруари 2020 г., както и да не са били в затруднение към края на 2019 г. Друго условие е фирмата да няма данъчни и осигурителни задължения. Има сектори, които са изключени от подпомагането – горският сектор, производството на храни и напитки, рибарството, както и финансовият сектор.

Сумата на индивидуалното подпомагане на конкретната фирма ще зависи от нейния проект за преодоляване на последствията от кризата с Covid-19, като кабинетът е посочил определени допустими разходи. Подпомагането обаче не бива да надвишава 1% от нетните продажби на дружеството за 2019 г.

Споделяне

Още от Бизнес