Големите валутни резерви и бордът омекотиха финансовата криза в България

Главната причина България да не бъде силно засегната от финансовата криза са големите валутни резерви, гарантиращи стабилността на валутния борд, фиксиращ лева към еврото. Поради тази причина икономиката и финансовият сектор на страната бяха защитени от потенциално негативно влияние от обезценка на валутата, както в други страни от Централна и Източна Европа. Това се казва в анализ на Райфайзенбанк за състоянието на банковата система в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), разпространен сряда.

Все пак българската икономика преминава през процес на бързо пренастройване към среда на рязко намаляло и скъпо външно финансиране, като дефицитът по текущата сметка се понижи наполовина през първите месеци на 2009 г., а реалният БВП е вероятно да отбележи спад за тази година. България е и една от малкото страни в ЦИЕ с висока необходимост от външно рефинансиране, която все още не се е обърнала към Международния валутен фонд за подкрепа, продължава анализът.

През последните две години процентът на нарастване на кредитите спрямо БВП в България бе един от най-високите в ЦИЕ. Въпреки че обемът на новите кредити, отпуснати на икономиката през 2008 г., не достигна много високите нива от 2007 г., ръстът на кредитите от над 30% на годишна база, преизчислени в евро, бе все пак е един от най-високите в ЦИЕ. От друга страна, ръстът на депозитите се забави много повече, което доведе до допълнително повишение на съотношението кредити/депозити до много над 100%.

Въпреки изключително силната динамика през последните години, структурата на българския банков сектор остава забележително стабилна след края на банковата приватизация. Без наличието на истински доминиращ пазарен играч, четири сравнително големи банки държат около 50% от общите банкови активи.

Важното е, че европейските банки остават силно ангажирани в предоставянето на необходимото рефинансиране на дъщерните си банки в България. Пазарният дял на банките с чуждестранно участие надхвърля 85% от общите банкови активи през 2008 г. Независимо от това, ръстът на кредитите неизбежно ще се забави допълнително през 2009 г., в съответствие със забавяне темпа на растеж на депозитите или дори под този темп, сочи анализът на Райфайзенбанк в частта за България.

Споделяне

Още от Бизнес